Forskning nytter - bioteknologi og plantehelse 2016

Fusjonen mellom NILF, Skog og landskap og Bioforsk i 2015, la grunnlaget for et av de største og faglig mest mangslungne FoU-instituttene i Norge. NIBIO utvikler kunnskap om det som er den norske bioøkonomien. Her er åtte smakebiter fra Divisjon for bioteknologi og plantehelse i 2016.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!