Hopp til hovedinnholdet

Når en hær av mygg tar over hjemmet

atj-20201021-150106_cropped

Totalt varer livssyklusen til en hærmygg i nesten fire uker. Du må derfor smøre deg med tålmodighet dersom du skal bekjempe disse insektene. Limfeller og uttørking av jorda er effektive tiltak. Utviklingen av egg, fire larvestadier og puppestadiet foregår i de øvre 2 cm av jorda, og larvene overlever ikke langvarig tørke. Vann derfor kun forsiktig i potteskjuleren dersom du må vanne. Foto: Anette Tjomsland.

En invasjon av små insekter svirrer rundt i lufta og opp i ansiktet ditt. Å nei, bananfluer tenker du kanskje. Ja, de er like irriterende, men bananfluer er brune og liker best matavfall og råtten frukt. Hærmygg er sorte og trives best i fuktig blomsterjord med god tilgang på organisk materiale.

Navnet hærmygg er betegnende. Det er nemlig en hel liten hær som har tatt bolig i potteplantene hjemme hos meg. Bananfluefeller med diverse varianter av eddik, Zalo og annen snacks som bananfluer liker har tilnærmet null effekt. En «flue» går i fella, det er alt. Noe skurrer. Etter et kjapt Google-søk på «fluer i potteplanter» finner jeg ut at de små fluene ligner mistenkelig på hærmygg.
 

Utfasing av torv i jordblandinger fører til problemer med hærmygg

Flaks for meg at jeg jobber i NIBIO. Kompetansen er kun noen tastetrykk eller en telefon unna. Jeg slår opp i NIBIOs plantevernleksikon på nett. Der står det at hærmygg deltar i nedbrytingen av dødt plantemateriale, og at aktiviteten til hærmyggene er størst på et tidlig stadium i nedbrytingen av plantematerialet. Jeg kontakter forsker Anette Sundbye, en av forfatterne bak hærmygg-artikkelen i Plantevernleksikonet, og forteller at jeg mistenker at problemet har oppstått fordi jeg kjøpte en type organisk jord uten torv.

- Jeg brukte en torvfri jordblanding da jeg pottet om flere planter for kort tid siden. Det står på posen at jorda kan brukes innendørs, men jeg tror det er mange ting hærmyggen liker i den jorda.

- Ja, det kan stemme at jorda spiller en rolle. Det er et økende problem nå som torv i stadig større grad fases ut. De jordblandingene som kommer som erstatning har høyere innhold av jord og husdyrkompost. Hærmygg trives godt i disse organiske vekstmediene. Sundbye forteller at hun selv hadde hærmygginvasjon i fjor på denne tida. Hun hadde kjøpt en jordblanding som skulle være veldig bra, men fikk store problemer med hærmygg.

- Det var skikkelig ille. De var overalt, og når de døde etter fullført livssyklus på cirka en uke, så lå de strødd rundt blomsterpottene og under lampene i stua.

Atj_Lyskilder og limfeller.jpg
Heng opp limfeller over plantene og sett på lys om kvelden. Hærmyggene tiltrekkes av lyset og går dermed lettere i fella. Foto: Anette Tjomsland.

Drepte 200 hærmygg med bare hendene

Jeg kan bekrefte at det høres veldig gjenkjennelig ut.

- Det var sånn det var hos oss også, inntil vi tok affære i går. Da drepte vi sikkert 200 hærmygg manuelt. Vi slo og klappet vilt rundt oss og det føltes som hakket før det klikka mentalt. Det var en veldig alternativ date-night med mannen for å si det sånn. Etterpå vasket jeg alle potteskjulerne ute på verandaen, og fjerna det øverste laget med jord. I dag var det betydelig mindre hærmygg å se, men jeg ser at det fortsatt er mange små larver i den ene potta. I et øyeblikks desperasjon prøvde jeg å drepe disse med salmiakkvann etter anbefaling på en planteblogg, men det hadde ingen effekt. Hva bør jeg gjøre nå?

 

Tørk ut plantene slik at larvene dør

Sundbye sier at hun prøvde mange tiltak og det som til slutt fungerte var å tørke ut plantene til de nesten døde, for larvene overlever ikke når det er veldig tørt.

- De plantene som var ekstra tørste vannet jeg forsiktig i bunnen av potta, slik at jorda på toppen ikke ble våt. I tillegg kjøpte jeg gule limfeller som jeg hang opp under lamper, for hærmyggen svermer under lyset på kvelden. Jeg brukte også støvsuger til å ta de verste mengdene, sier hun.

- Strålende, takk for tips! Hva med nyttenematoder, jeg har hørt at det også kan fungere?

- Ja det er en mulighet. Du kan prøve å få tak i nyttenematoder fra L.O.G, NORGRO og Vekstmiljø, via ditt lokale hagesenter eller planteskole, men det er dessverre ofte vanskelig å få tak i for privatpersoner.

atj-20201021-150814.jpg
Limfeller er et effektivt tiltak mot hærmygg. Foto: Anette Tjomsland.

En langvarig kamp

Sundbye sier at jeg må smøre meg med tålmodighet og at hun brukte flere uker på å bli kvitt problemet. Hver hærmygg produserer 70-140 egg i løpet av levetiden på 5-10 dager. Det tar 4-5 dager før eggene klekker. Larvene lever i 17-20 dager, før de går over i puppestadiet i 3-4 dager, og til slutt utvikles til voksne hærmygg. 

Jeg takker for hjelpen så langt. Noen dager dager senere har vi hengt opp limfeller og satt på lys over flere planter. Om nettene lar vi lysene stå på.

Det er tidvis krevende forhold på hjemmekontoret. Hærmygg svirrer opp i ansiktet og lange konsentrasjonslinjer blir avbrutt mens hånda dundrer ned i tastaturet for å drepe den enslige myggen som har landa der. Her teller hvert eneste drap tenker jeg. En hærmygg mindre nå betyr jo 70 til 140 hærmygg mindre om en måneds tid. Det er derfor vanskelig å la være å drepe de som surrer inn i synsfeltet i arbeidstiden.

Etter et par uker er det betydelig mye mindre hærmygg å spore, og i noen av fellene begynner det å bli trangt om plassen. Jeg er ved godt mot, og sender Sundbye en liten oppdatering på e-post. Hun ber meg huske å skifte limfeller hvis de tørker ut, eller når de blir fulle. Fire uker senere kan jeg telle på en hånd hvor mange enslige nyklekkede hærmygg jeg ser hver dag. Jeg vanner de tørreste plantene forsiktig i bunnen av potteskjuleren. De fulle fellene byttes ut, og jeg gjør meg klar for siste innsats.

I følge NIBIOs plantevernleksikon forflytter voksne hærmygg seg med aktiv løping eller kronglete flyturer. De er dårlige flyvere, og holder seg vanligvis i området rett over plantene og vekstmediet. I hvile sitter hærmyggene ofte på skyggefulle steder under plantene. Video: Anette Tjomsland.

Hærmygg

Hærmygg (familien Sciaridae), også kalt sørgemygg, er en familie av mygg. Vi har flere hundre arter i Norge, og de finnes ofte i stort antall på fuktige steder i naturen. 

atj-20201028-154529.jpg
Kommunikasjonsrådgiver Anette Tjomsland har erklært krig mot hærmyggen i eget hjem. En av anbefalingene i Plantevernleksioknet er å sette ut gule plastbokser med vannbad rundt lyskildene og plantene. Insekter tiltrekkes ofte av gule farger. Vannbadet bør tilsettes en dråpe oppvaskmiddel for å bryte overflatespenningen i vannet, slik at hærmyggen drukner. Denne fella, som er en kombinasjon av gul limfelle og vannbad, fungerte ganske bra. Foto: Eivind Hildre Spilling.
Anbefalte tiltak mot hærmygg:

Angrep av hærmygg forebygges med godt stell av plantene. De trives ikke i sterile vekstmedium med f.eks. sand, steinull eller perlitt. Unngå jordrester og små vanndammer i nærheten av plantene, og ikke vann plantene mer enn nødvendig. Det er ofte effektivt å la jorda i pottene tørke skikkelig ut, dersom plantene tåler dette.

Ved mye hærmygg i innendørskulturer bør jorda tørke helt ut, til plantene nesten visner. Vann deretter kun ned i potteskjuleren, ikke på vekstmediet. På kveldstid når det er mørkt ute kan det settes på sterkt lys fra ulike lamper. Voksne hærmygg vil fly mot lyskildene, og kan fanges her. Heng opp gule limfeller, eller sett ut gule plastbokser med vannbad rundt lyskildene og plantene. Insekter tiltrekkes ofte av gule farger. Vannbadet bør tilsettes en dråpe oppvaskmiddel for å bryte overflatespenningen i vannet, slik at hærmyggen drukner. Det er også mulig å støvsuge alle synlige hærmygg rundt lyskildene og plantene.

Et annet alternativ er å bestille nyttenematoder (Steinernema feltiae) fra L.O.G, NORGRO og Vekstmiljø. For privatpersoner kan nyttenematoder bestilles via hagesenter eller planteskole, hvis de har handelsavtale med nyttedyrfirmaene. Preparatet blandes ut med vann og vannes på vekstmediet i pottene. Ved bruk av nyttenematoder må vekstmediet holdes jevnt fuktig. Antall nematoder i vekstmediet reduseres sterkt i de første 2-3 ukene etter utvanning. Det er derfor viktig å gjenta nematodebehandlingen for å få god effekt over tid.

For øvrig finnes det flere «kjerringråd» mot hærmygg, f.eks. salmiakk (1 ts pr. liter vann) som vannes ut i blomsterpottene. Dersom du er redd for planteskade, kan du plassere et lite beger med f.eks. salmiakk eller alkohol mellom plantene. Det finnes også kjøttetende planter f.eks. Venusfluefanger i soldoggslekta (Drosera) som kan plasseres der det er angrep av hærmygg.              

Fakta om torv i planteproduksjon og torvfrie alternativer

Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030.

NIBIO har et pågående prosjekt hvor det arbeides med å utvikle og teste ut ulike torvfrie alternativer. Foreløpig ser det ikke ut til å være produkter i utvikling som kan erstatte alle de positive dyrkingsegenskapene som torv har, men mange av dem vil kunne gi gode bidrag i en del sammenhenger.

I forsøk med alternative dyrkingsmedier ved NIBIO Apelsvoll, ble det etter hvert betydelige mengder av hærmygg. Det syntes å være størst utfordring med hærmygg på petunia, og særlig i de jordblandingene som ikke fungerte godt som dyrkingsmedium.

Bruk av torv i planteproduksjon blir fremhevet som en klimaversting, fordi uttak av torv gir negativ miljøpåvirkning for biologisk mangfold, hydrologi, vannkvalitet og klima. Karbonlagring skjer i urørte myrer, varierende med klimaforhold, og pågår så lenge myra er i volumvekstfasen. Grøfting og drenering av myrer til torvuttak bidrar til økt utslipp av klimagasser (CO2, N2O) og har en negativ klimagassbalanse. Torvuttaket i Norge foregår likevel bare på 0,4 ‰ av det totale myrarealet i Norge, og klimaeffektene er marginale i forhold til klimaeffekter av nedbygging av myr og myrareal som er grøftet og omgjort for skog- eller jordbruksproduksjon.

Les mer om effekter og av utfasing av uttak og bruk av torv, og NIBIOs forsøk på å utvikle alternativ blomsterjord i rapporten som er lenket opp i bunnen av denne saken.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg vanskelig å fase ut torv innen 2030 skal det legges plan for et mulig utviklingsløp av forskning og utvikling mtp. alternativ utfasingsdato. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har på denne bakgrunn bedt NIBIO vurdere virkninger torvutfasing vil kunne få for landbruksnæringen samt se på klimaeffekter av torvbruk og muligheter for å ha bærekraftige driftssystemer for torv....