Hopp til hovedinnholdet

Jobber for bedre jord i Europa

Jorde_ktg

Forskere i SoilCare-prosjektet jobber med bønder for å forbedre jordkvaliteten i flere europeiske land, Norge inkludert. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Dagens jordbrukspraksis kan være skadelig for jorda og føre til reduserte avlinger i fremtiden. I en ny film ser vi hvordan forskere i SoilCare-prosjektet jobber sammen med bønder i flere europeiske land for å finne alternative og mer bærekraftige måter å drive jordbruk på.

– Ved å endre jordbrukspraksisen vår, kan vi stanse forringelsen av kvaliteten på jorda. Dette er helt nødvendig dersom vi skal klare å opprettholde, og helst også øke, fremtidig matproduksjon i Europa.

Det sier Jannes Stolte, avdelingsleder og seniorforsker ved NIBIO som utgjør den norske samarbeidspartneren i SoilCare - et storstilt europeisk forskningssamarbeid med mål om å finne mer bærekraftige måter å jobbe med jord på.

– Når vi produserer mat, er det fort gjort å ødelegge jorda maten vår produseres i. Mye av dagens jordbrukspraksis går nemlig utover jordstrukturen og jordas sammensetning, som igjen gir redusert jordkvalitet, forteller forskeren.

Ett eksempel på en praksis som kan være skadelig for jorda, er bruken av tung maskinvare.

– Tunge traktorer som kjører over åkrene kan føre til pakkeskader i jorda, som blant annet fører til at jorda blir hardere og ikke klarer å drenere bort vann i tilstrekkelig grad. Dette gir flomfare og risiko for økt erosjonshastighet, sier Stolte.

– Erosjon betyr at organisk materiale, partikler og næringsstoffer går tapt, som alle er viktige elementer i jord av god kvalitet, legger han til.

Mye av dagens jordbrukspraksis i Europa går utover jordkvaliteten. I en ny film ser vi hvordan forskerne i SoilCare samarbeider med bønder i 16 europeiske land for å finne de mest bærekraftige måtene å jobbe med jorda på. Video: ScienceView Media. 

For undertekst, velg språk fra rullegardinmenyen under CC.

 

16 forsøksfelt i like mange land

For å få bukt med pakkeskader og andre jordrelaterte problemer, har forskerne i SoilCare analysert dagens jordbruksmetoder på 16 forsøksfelt i like mange europeiske land.

– Målet med SoilCare er å identifisere og vurdere jordbrukspraksiser knyttet til ulike avlinger i Europa for å finne ut hvordan de ligger an med tanke på jordkvalitet, miljø, avlingsstørrelse, økonomi og generell bærekraftighet, forteller Stolte.

– Sammen med bønder tester og velger vi ut de beste jordbrukspraksisene. Målet er at måten vi jobber med jorda på i fremtiden opprettholder, og gjerne også øker jordkvaliteten på tvers av avlingstype og land, legger han til.

I en splitter ny film får vi innblikk i hvordan prosjektdeltakerne i SoilCare går frem i dette arbeidet. Filmen gir en god oversikt over hva prosjektet handler om og hva som gjøres for å få bukt med problemene de aktuelle landene står overfor.

– Som prosjektnavnet tilsier, handler SoilCare om å ta vare på jord, sier Wouter Merckx fra Belgia, én av bøndene vi møter i filmen.

– Jord utgjør hele grunnlaget for yrket vårt. Innovasjon, endringer og forbedringer i måten vi jobber med jorda på, er helt essensielt for å kunne drive gård i fremtiden, avslutter han.

12.jpg
FAKTA OM SOILCARE

SoilCARE er finansiert av EU og går over en periode på 60 måneder fra 2016-2021. Prosjektet koordineres av Universitetet i Wageningen, Nederland og utover det deltar 28 institusjoner fra hele Europa i prosjektet. NIBIO utgjør den norske samarbeidspartneren under ledelse av seniorforsker og avdelingsleder Jannes Stolte.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.