Kathrine Torday Gulden

Seniorrådgiver

(+47) 452 98 104
kathrine-torday.gulden@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås

Biografi

Kommunikasjonsrådgiver med ansvar for eksternkommunikasjon ved Divisjon for miljø og naturressurser. Jeg jobber blant annet med:

 • Nyhetsartikler, kronikker, foto og video
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Mediekontakt
 • Sosiale medier
 • Eksterne prosjektnettsider i Wordpress
 • Grafisk design for prosjekter
 • Kommunikasjonsarbeid i prosjekter
 • Tilrettelegging av tekst for populærvitenskapelig publisering
 • Interne kommunikasjonskurs
 • Oversettelse/språkvask

Utdanning:

 • Mastergrad (2006) med mediefaglig tilnærming i kultur- og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • Korstudium, Griegakademiet i Bergen
 • Første år agronomstudier ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), desentralisert til Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet) på Steinkjer

Relevant arbeidserfaring:

 • Seniorrådgiver kommunikasjon, NIBIO 
 • Kommunikasjonsrådgiver, Bioforsk 
 • Kommunikasjonskonsulent, Senter for profesjonsstudier, OsloMet 
 • Førstekonsulent, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
 • Tilkallingsjournalist, ABC-nyheter, Oslo 
 • Frilansoversetter, UiO, UiB, FAFO, Sintef m.fl.
 • Ansvarlig redaktør, Samviten, Universitetet i Bergen 
 • Journalist, Samviten, Universitetet i Bergen 

Nåværende verv:

 • Nestleder og kasserer, Norsk landbruksjournalistlag
 • Grafisk ansvarlig, Oslo Chorale Selskap

Les mer

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Sea-level rise caused by climate change and global warming, poses a major threat to coastal regions due to salt-water intrusion and damage to agricultural land. Researchers now urge policy makers to take action before it is too late.

Sammendrag

Det grønne skiftet med økt utnyttelse av naturressurser vil ha konsekvenser for både miljøet og samfunnet. Hvordan kan vi kvantifisere det vi får fra vann, og naturen for øvrig, slik at vi ser hva den totale samfunnsgevinsten av ulike miljøtiltak er?

Sammendrag

Video: How should India and other countries adapt their agricultural practices to a changing climate? In a new film, researchers explain how they go about in the ClimaAdapt project when developing new rice growing technologies and undertaking capacity building of farmers.

Sammendrag

VIDEO: What kind of impacts can climate- and socio-economic change have on European lagoons? In this video, researchers explain the methodology used and highlight some of the outcomes and results from the Lagoons-project, which is soon drawing to a close.

Sammendrag

VIDEO: Issues such as contamination from surrounding agriculture, increased tourism and climate change all pose a threat to Europe’s many lagoons - vulnerable ecosystems in densely populated areas. Scientists are now going new ways to secure better lagoon management in future.