Hopp til hovedinnholdet

Resistenstesting av glansbiller i oljevekster

Glansbille i høstraps

Glansbille i høstraps.

Foto: Arild Andersen

Glansbiller har blitt samlet inn fra oljevekster på ulike steder i Sørøst-Norge og testet for følsomhet mot godkjente kjemiske plantevernmidler med 1 til 3 års mellomrom siden 2007. Resistens mot pyretroider og tiakloprid (et neonikotinoid), ble første gang påvist i hhv. 2007 og 2016. Graden av resistens har variert mellom ulike distrikt og år, fra ingen resistens til høy resistens.

For å håndtere resistensutfordringene på en best mulig måte er det derfor viktig søke kunnskap om den lokale resistenssituasjonen.

Innsamling og testing i 2022

Voksne glansbiller fra seks oljevekståkere, fem i Viken og en i Innlandet, ble samlet inn av NLR Øst, NLR Viken og NLR Innlandet i mai og juni 2022. Glansbillene ble samlet fra høstoljevekster på fem steder og fra våroljevekster på ett sted. Billene ble fraktet til NIBIO og testet i laboratorium for resistens mot de tre aktive stoffene som var godkjent mot glansbiller i oljevekster i vekstsesongen 2022:

Kjemisk gruppe (biokjemisk virkemåte)

Aktivt stoff testet

Handelspreparat som inneholder det aktive stoffet

Test-metode

3A: Pyretroider og pyretriner

lambda-cyhalotrin

Karate 5SC

Bioassay (IRAC Method 011) 

3A: Pyretroider og pyretriner

tau-fluvalinat

Mavrik, Evure Neo

Bioassay (IRAC Method 011)

4A: Neonikotinoider

acetamiprid

Mospilan SG

Bioassay (IRAC Method 021)

 

Laboratorietestene som er brukt måler kontaktvirkningen av plantevernmidlene. Virkningen registreres som antall døde biller ved ulike doseringer av plantevernmidlene. Nivået av resistens blir vurdert i forhold til forventet virkning hos følsomme glansbiller og en ubehandlet kontroll.

Testresultat 2022

Resultatene fra resistenstestingen i 2022 er vist i tabellen under.

Glansbillene på alle de fem lokalitetene i Viken (tidligere Vestfold og Østfold) var moderat resistente mot lambda-cyhalotrin. Mortaliteten var 95-97 prosent ved anbefalt dose, mens forventet mortalitet er 100 prosent. Alle billepopulasjonene var følsomme mot tau-fluvalinat og acetamiprid (ikke resistente).

Glansbillene fra Innlandet (Furnes) var følsomme mot tau-fluvalinat og acetamiprid. Vi fikk ikke inn nok biller til å teste dem med lambda-cyhalotrin.

Det ble ikke utført effektivitetsforsøk i felt for å bekrefte resultatene fra laboratorietestene.

De lokale bestandene av glansbiller kan angripe både høst- og våroljevekstene i et område avhengig av utviklingsstadiet til oljevekstene når glansbillene flyr inn i åkrene. Resultatene er dermed relevante uansett om oljevekstene er høst- eller vårsådd.

 

 

Innsamlingssted

Kultur

Lambda-cyhalotrin (Karate 5SC)

Tau-fluvalinat (Mavrik, Evure Neo)

Acetamiprid (Mospilan SG)

 

Fylke

Kommune (tettsted)

 

Viken

Sandefjord (Andebu)

Høstoljevekster

Moderat resistens

Ikke resistens

Ikke resistens

 

Viken

Tønsberg

Høstoljevekster

Moderat resistens

Ikke resistens

Ikke resistens

 

Viken

Tønsberg (Revetal)

Høstoljevekster

Moderat resistens

Ikke resistens

Ikke resistens

 

Viken

Halden

Høstoljevekster

Moderat resistens

Ikke resistens

Ikke resistens

 

Viken

Fredrikstad (Rolvsøy)

Våroljevekster

Moderat resistens

Ikke resistens

Ikke resistens

 

Innlandet

Ringsaker (Furnes)

Høstoljevekster

-

Ikke resistens

Ikke resistens 

 

Resultat i forhold til tidligere testinger

Følsomheten for de to pyretroidene var omtrent uendret i forhold til tester utført i 2018-2020 i områdene rundt Fredrikstad, Sarpsborg, Sandefjord og Tønsberg. Det har tidligere vært påvist høyere resistensnivå i disse områdene, så resistens mot denne middelgruppen kan ligge latent og blomstre opp hvis pyretroider brukes ofte. Vi har ingen tidligere testresultater fra Halden-området.

Glansbillene fra Furnes ble kun testet med tau-fluvalinat i 2022. Det er første gang dette aktive stoffet er testet dette området. Det ble ikke påvist resistens mot tau-fluvalinat, men i perioden fra 2007 til 2017 ble det påvist resistens mot lambda-cyhalotrin, så også her kan resistens mot pyretroider ligge latent og blomstre opp hvis pyretroider brukes ofte.

Følsomheten for acetamiprid ble testet for første gang i Norge i 2022. Det var ingen tegn til nedsatt følsomhet hos glansbillene i noen av områdene. Det er tidligere påvist resistens mot neonikotinoidet tiakloprid (ikke lenger godkjent) i områdene rundt Fredrikstad, Sarpsborg, Sandefjord og Furnes.  

Det kan være fare for kryss-resistens mellom tiakloprid og acetamiprid, og mellom pyretroider og neonikotinoider, men det er uvisst hvor stor risikoen er når acetamiprid brukes i henhold til bruksbegrensningen på etiketten. Ta kontakt dersom acetamiprid gir dårligere virkning enn forventet.

Lenke til resultater fra tester i perioden 2007 - 2022 og flere lokaliteter finner du i kolonnen til venstre.