Roman Florinski

Overingeniør

(+47) 481 98 107
roman.florinski@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Biografi

Jeg arbeider med å analysere rester av plantevernmidler i ulike prøvematerialer som ankommer laboratoriet. Dette inkluderer prøver fra nasjonalt overvåkningsprogram for pesticider og diverse miljøprogrammer. Deler av mitt arbeider består av valideringer og metodeutviklingsarbeid relatert til massespektrometri og kromatografi.

Jeg arbeider en del med digitale regneark med et formål om å forenkle, effektivisere og kvalitetssikre databehandling og informasjonsflyt innad i avdelingen. For tiden er jeg involvert i implementasjonsprosessen av et nytt LIMS.

Før jeg startet å arbeide med pesticidanalyser i NIBIO i 2016 har jeg arbeidet som laboratorieingeniør i Equinor i 3 år. Arbeidet har bestått av kvalitetsanalyser av olje, gass og dets produkter vha. gasskromatografi, samt en rekke andre teknikker.

 

Kunnskapsområder:

  • LC-MS/MS
  • GC-MS/MS
  • MS Excel

Les mer