Hopp til hovedinnholdet

Bekkeåpning og restaurering

IMG_3654

Bør rette kanaler omformes til en mer naturlig form? Foto: Eva Skarbøvik

I landbrukslandskapet er mange bekker lukket i rør, mens andre er rettet ut eller senket. Våtmarker og dammer er drenert for å vinne land. Dette har gitt et fattigere kulturlandskap, mindre biologisk mangfold, forurensning og større flomtopper. Mange steder er det ønskelig å reversere denne utviklingen, og et av tiltakene kan være å gjenåpne lukkete bekker.
Andre tiltak kan være remeandrering av kanaliserte strekninger, fjerning av uheldig utformede sikringstiltak, samt reetablering av kantvegetasjon. 
Se også Kantsoner

Bildene under er fra bekkeåpning ved en gård ved Åstorp. 

Åstorp gård gjenåpning bekk midtparti c 21-5-03.jpg

Før bekkeåpning var det utfordringer med vann i dråget. Foto: Atle Hauge

gjenåpnet bilde.bmp

Etter bekkeåpningen. Foto: Atle Hauge.