Oversikt over jordsmonnkartlagte kommuner

Lurer du på hvor mye av jordbruksarealet i et fylke eller en kommune som har blitt jordsmonnkartlagt? Da kan du se i tabellen nedenfor. Klikker du på fylket, kommer du til en ny tabell som viser alle fylkets kommuner og hvor mange prosent av jordbruksarealet i kommunen som er jordsmonnkartlagt.

Kartlegging Ringsaker 2011 002.JPG
Jordsmonnkartlegging i Ringsaker kommune. Foto: NIBIO

Tabell over jordsmonnkartlagt areal i Norges kommuner. Tallene oppdateres når kart blir tilgjengelige på Kilden.nibio.no. 

 

Jordsmonnkartleggingen dekker ikke alt fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i kommunen/fylket. De viktigste årsakene til dette er at:

  • kommunen/fylket ikke er ferdig kartlagt eller at informasjonen fra kartleggingen ikke er lagt ut på Kilden enda
  • bare deler av kommunen/fylket er kartlagt
  • NIBIO ikke utfører jordsmonnkartlegging på arealer som er i ferd med å gro igjen/er faktisk ute av drift 
  • nye jordbruksarealer har kommet til etter at jordsmonnkartleggingen ble avsluttet
 
FylkeProsent jordsmonnkartlagt areal av fulldyrka og overflatedyrka jord i AR5
Agder28,4 %
Innlandet66,0 %
Møre og Romsdal13,0 %
Nordland16,1 %
Oslo83,1 %
Rogaland53,1 %
Troms og Finnmark13,2 %
Trøndelag57,2 %
Vestfold og Telemark81,1 %
Vestland8,6 %
Viken90,6 %

 

 

Kartleggingskommuner i 2020, 2021, 2022, 2023

 

 2020202120222023
Regulær kartleggingIndre FosenIndre FosenHustadvikaHustadvika
 VossVossVossVoss
 Søndre LandFolldalLindesnesLindesnes
  SørreisaOsOs
   SkaunSkaun
    Stavanger
    Gloppen
    Sortland, Suortá
AjourføringHaldenVestby  
 Sarpsborg