Oversikt over jordsmonnkartlagte kommuner

Lurer du på hvor mye av jordbruksarealet i et fylke eller en kommune som har blitt jordsmonnkartlagt? Da kan du se i tabellen nedenfor. Klikker du på fylket, kommer du til en ny tabell som viser alle fylkets kommuner og hvor mange prosent av jordbruksarealet i kommunen som er jordsmonnkartlagt.

KONTAKTPERSON
Kartlegging Ringsaker 2011 002.JPG
Jordsmonnkartlegging i Ringsaker kommune. Foto: NIBIO