Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Innlandet

I Innlandet er 4,3 % av totalarealet i fylket jordbruksareal. Innlandet har det nest største jordbruksarealet av fylkene i Norge. I de sørlige delene i fylket, dyrkes det mye korn. Det dyrkes også poteter og grønnsaker. I resten av fylket dominerer grovfôrproduksjon til husdyr.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

KommunenummerKommuneProsent jordsmonnkartlagt av fulldyrka og overflatedyrka areal i AR5
3401Kongsvinger82,0
3403Hamar97,4
3405Lillehammer59,2
3407Gjøvik90,9
3411Ringsaker88,8
3412Løten92,6
3413Stange96,6
3414Nord-Odal92,2
3415Sør-Odal92,4
3416Eidskog96,8
3417Grue91,7
3418Åsnes93,1
3419Våler89,4
3420Elverum84,2
3421Trysil1,8
3422Åmot7,1
3423Stor-Elvdal20,9
3424Rendalen8,6
3425Engerdal0,1
3426Tolga4,6
3427Tynset5,3
3428Alvdal2,6
3429Folldal83,2
3430Os87,3
3431Dovre0,9
3432Lesja95,4
3433Skjåk55,7
3434Lom5,4
3435Vågå2,7
3436Nord-Fron96,4
3437Sel21,5
3438Sør-Fron96,8
3439Ringebu92,8
3440Øyer2,0
3441Gausdal64,9
3442Østre Toten95,0
3443Vestre Toten91,9
3446Gran89,9
3447Søndre Land95,1
3448Nordre Land1,0
3449Sør-Aurdal4,7
3450Etnedal0,9
3451Nord-Aurdal3,3
3452Vestre Slidre1,0
3453Øystre Slidre5,2
3454Vang2,1

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på. Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

IMG_0149.jpg
Vakker utsikt fra kulturlandskap i tidligere Oppland fylke. Foto: NIBIO