Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Innlandet

I Innlandet er 4,3 % av totalarealet i fylket jordbruksareal. Innlandet har det nest største jordbruksarealet av fylkene i Norge. I de sørlige delene i fylket, dyrkes det mye korn. Det dyrkes også poteter og grønnsaker. I resten av fylket dominerer grovfôrproduksjon til husdyr.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

KommuneKommunenummerProsent jordsmonnkartlagt av fulldyrka og overflatedyrka areal i AR5
Kongsvinger340182,0
Hamar340397,6
Lillehammer340559,3
Gjøvik340791,2
Ringsaker341189,0
Løten341292,6
Stange341396,7
Nord-Odal341492,2
Sør-Odal341592,5
Eidskog341697,0
Grue341791,8
Åsnes341893,2
Våler341990,0
Elverum342086,5
Trysil34211,8
Åmot34227,1
Storelvdal342321,1
Rendalen34248,6
Engerdal34250,1
Tolga34264,6
Tynset34275,3
Alvdal34282,6
Folldal342984,9
Os34302,2
Dovre34311,1
Lesja343295,4
Sjåk 343355,8
Lom*34345,5
Vågå34352,7
Nord-Fron343696,2
Sel*343721,6
Sør-Fron343896,8
Ringebu343992,9
Øyer34402,0
Gausdal344164,9
Østre Toten344295,2
Vestre Toten344391,9
Gran344689,9
Søndre Land344791,3
Nordre Land34481,0
Sør Aurdal34494,7
Etnedal34500,9
Nord Aurdal34513,3
Vestre Slidre34521,0
Øystre Slidre34535,2
Vang34542,1

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på. Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

IMG_0149.jpg
Vakker utsikt fra kulturlandskap i tidligere Oppland fylke. Foto: NIBIO