Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

TeknoMark

INAKTIV SIST OPPDATERT: 04.05.2023
Slutt: des 2023
Start: apr 2023

Strategi Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord (jordbruksavtalen 2022)

Status Pågående
Start- og sluttdato 15.04.2023 - 31.12.2023
Prosjektleder Gabriela Wagner
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Totalt budsjett 300000

Vedtak fylkesrådet 7.3.23

Teknologisering av utmark - Sekretariatet oppfordrer NIBIO til å sammenstille tilgjengelig kunnskap og lage skisse for videre arbeid inkludert involvering av andre miljøer.