Divisjon for skog og utmark

TechCare – teknologi, småfe og dyrevelferd

Foto: Prosjektlogo
Aktiv SIST OPPDATERT: 18.02.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2020

TechCare skal jobbe med å gjøre digital teknologi tilgjengelig for småfenæringa med fokus på å sikre god dyrevelferd. Digital teknologi skal tilpasses småfenæringa både på pris og utforming. Og gode eksempel på bruk og løsninger skal vises frem.

9 land - 19 partnere

  1. Storbritannia: SRUC, MRI, Breed ltd
  2. Frankrike: Idele, INRAE, CNLB, API-AGRO, PAge Up
  3. Italia: Agris, EAAP, Abinsula
  4. Spania: UAB, Oviaragon
  5. Israel: ARO, Spark
  6. Romania: BUAS
  7. Irland: Teagas
  8. Norge: NIBIO
  9. Hellas: HAO 

 

Start- og sluttdato 01.01.2020 - 31.12.2024
Prosjektleder Scotland’s Rural College (SRUC)
Prosjektansvarlig, NIBIO Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere fra: England, Frankrike, Irland, Norge, Hellas, Italia, Israel, Romania og Spania
Totalt budsjett 6 mill Euro
TechCare-samarbeid-logo.png