Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

REKORN: Kan regenerative dyrkingsmetoder bidra til å redusere risiko for soppsjukdommer i korn?

Foto: Dag Molteberg
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.05.2024
Slutt: des 2026
Start: jan 2024

Regenerativt landbruk er omtalt som en bro mellom økologisk og konvensjonelt landbruk og har i de senere åra fått økt oppmerksomhet. Regenerativt landbruk har fokus på jordhelse og dyrkingstiltak som kan stimulere jordliv og plantevekst. En forbedring av jordhelsa gjenspeiles blant annet ved økt karbonlagring i jorda, begrenset jordpakking og økt mikrobiologisk mangfold. Metodene som benyttes for å oppå dette i korndyrkinga kan blant annet være vekstskifte, redusert jordarbeiding, samdyrking, bruk av underkultur og overflatekompostering der planter freses inn i øverste jordlag.

flatekompostering m ferment.jpg
Bildet viser flatekompostering med ferment. Metoden er brukt for å avslutte en underkultur, uten bruk av glyfosat. Fotograf: Dag Molteberg

 

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2024 - 31.12.2026
Prosjektleder Ingerd Skow Hofgaard
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk
Totalt budsjett 1620000

Dyrkingsmetodene som benyttes innen regenerativt landbruk vil, i tillegg til å påvirke jordhelsa, også kunne påvirke helsa til plantene som dyrkes der. Dyrkingsforhold som legger til rette for at plantene skal ha en normal, god vekst vil kunne være med å begrense risiko for angrep av planteskadegjørere (inkludert plantesjukdommer). Dyrkingsmetoder som benyttes innen regenerativt jordbruk (overflatekompostering, behandling av frø eller planter med biopreparater etc) legger ofte til rette for at sopper og bakterier kan kolonisere plantene. Det er behov for å utvikle mer kunnskap om hvorvidt og i hvilken grad plantehelsa i korn dyrket under en regenerativ dyrkingspraksis under Norske forhold, skiller seg fra plantehelsa i korn fra skifter med en mer konvensjonell dyrkingspraksis.

«Regenerativ region» er et tverrfaglig nettverk av bønder, rådgivere, landbrukslærere, akademikere og forvaltning som samskaper forskning på jordhelse og regenerativt landbruk i Norge. I prosjektet «REKORN» ønsker vi å knytte oss til dette nettverket slik at vi kan sammenlikne plantehelsa i korn fra skifter dyrket med ulike dyrkingsmetoder som benyttes innen regenerativt landbruk. Gjennom REKORN ønsker vi å utvikle kunnskap om sammenhengen mellom jordhelse og plantehelse. Prosjektet har som mål å identifisere dyrkingstiltak innen regenerativt landbruk som potensielt kan redusere forekomst av soppsjukdommer i korn. Dersom prosjektet identifiserer dyrkingsmetoder innen regenerativ landbrukspraksis som kan begrense risiko for utvikling av soppsjukdommer i korn, kan disse inkluderes i en integrert bekjempelsesstrategi som et alternativ til kjemiske plantevernmidler og dermed bidra til redusert bruk av kjemiske plantevernmidler. Målgruppa for prosjektet er hovedsakelig korndyrkere og rådgivere. I tillegg kan kunnskapen som fremskaffes være av interesse for forvaltning og nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.