Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere

INAKTIV SIST OPPDATERT: 30.01.2019
Slutt: feb 2019
Start: mars 2015

Poteter er den viktigste matveksten i Norge i forhold til førstehåndsverdi. Sykdommer er et stort problem i potetproduksjonen, og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste kilden til smitte for mange potetsykdommer. Spesielt vanskelig er det faktum at mange av de viktige sykdomsorganismene kan være vanskelig å oppdage fordi de ligger latent, uten å gi synlige symptom, i settepotetene. Det er et stort kunnskapsbehov i forhold til hvordan man oppdager og kontrollerer alle potetsykdommer.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2015 - 28.02.2019
Prosjektleder May Bente Brurberg
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Molekylær plantebiologi

Prosjektet vil bli organisert av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving med vitenskapelig støtte fra ledende internasjonale forskere på området, og er støttet av en stor del av selskapene i potetbransjen. Prosjektet tar sikte på å bygge kunnskap om viktige potetsykdommer og metoder for å kontrollere dem. Dette vil hjelpe norsk potetproduksjon å svare på de store utfordringene knyttet til økt import og en svakere produksjonsøkonomi.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

The genus Pectobacterium, which belongs to the bacterial family Enterobacteriaceae, contains numerous species that cause soft rot diseases in a wide range of plants. The species Pectobacterium carotovorum is highly heterogeneous, indicating a need for re-evaluation and a better classification of the species. PacBio was used for sequencing of two soft-rot-causing bacterial strains (NIBIO1006T and NIBIO1392), initially identified as P. carotovorum strains by fatty acid analysis and sequencing of three housekeeping genes (dnaX, icdA and mdh). Their taxonomic relationship to other Pectobacterium species was determined and the distance from any described species within the genus Pectobacterium was less than 94% average nucleotide identity (ANI). Based on ANI, phylogenetic data and genome-to-genome distance, strains NIBIO1006T, NIBIO1392 and NCPPB3395 are suggested to represent a novel species of the genus Pectobacterium, for which the name Pectobacterium polaris sp. nov. is proposed. The type strain is NIBIO1006T (=DSM 105255T=NCPPB 4611T).