Hopp til hovedinnholdet

Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR

INAKTIV SIST OPPDATERT: 09.12.2022
Slutt: des 2020
Start: jan 2017

De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.01.2017 - 31.12.2020
Prosjektleder Inger Martinussen
Totalt budsjett 14000000

Hagebruksnæringen har arbeidsintensive produksjoner som har sterkt behov for å finne innovative løsninger på de høye arbeidskostnadene. Mer ekstremvær og utfordringer med resistens hos plantepatogene sopper og skadedyr mot kjemiske plantevernmidler gjør at norsk grøntproduksjon i framtida vil foregå med vær-vern, ved dyrking under et dekke av plast.

I land som England, Frankrike, Nederland og Spania foregår i dag mer enn 90% av bærproduksjonen i plasttunneler. Bruk av plasttunneler gir bedre plantevekst, høyere avlinger og mindre problemer med viktige skadegjørere. Avlingen per arealenhet kan økes med 50 til 100%.

Men det er mange utfordringer som må løses: næringsforsyningen må bli mer presis, plantevernstrategiene må tilpasses, kvaliteten på plantematerialet må forbedres, etc. I plasttunneler kan planter dyrkes i bakken eller på opphøyde renner, i jord eller i substrat.

Plantene kan ‘designes’ til produksjonssystemet og overvintres på kjølelager, slik at produksjonen kan programmeres og sesongen utvides. En slik semi-kontrollert produksjon vil gi flere muligheter til å effektivisere arbeidsoperasjoner og gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Satsingen vil gi økt kunnskap/kompetanse i NIBIO og bidra til å gjøre instituttet nasjonalt ledende innen forskning på tekniske løsninger i landbruket.

Hovedmål:

Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntsektoren.

 

Delmål:

Bygge ny kompetanse i skjæringspunktet mellom agronomi og teknologi innenfor semi-kontrollert produksjon av bær gjennom ansettelse av en Post Doc og etablering av en tverrfaglig (agronomi/fysiologi/teknologi) veiledergruppe

Utvikle avanserte styresystemer og arbeidssparende teknologi for tunnelproduksjon

Skaffe grunnleggende kunnskap på effekt av næringstilførsel, lyskvalitet og -kvantitet, samt samspillet mellom disse på produktkvalitet

Analysere økonomiske effekter av mulige innovasjoner på produsentnivå, og gjennomføre markedsrelaterte analyser og scenarier med utgangspunkt i dagens rammebetingelser både på produsentnivå og på nasjonalt nivå.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Two field trials with five strawberry cultivars planted on a woven black polyfibre ground cover sheet with or without translucent sheet plant coverage during winter and the growing season as combined treatments were started in 2004 and 2005. In total, nine different cultivars were included in the two fields. One early cv. ‘Polka’ and one late cv. ‘Korona’ acted as standard cultivars, while the other cultivars were new, named or labelled selections from Norwegian, Finnish and Swedish breeding programs. Winter survival, spring vigour, earliness, saleable and total berry yield, berry size and berry quality were registered for three years. The cultivars differed in earliness, berry size, yield (gram per plant) and total production (sum of all years). A combination of fibre sheet winter and spring coverage and more open net sheet harvest season coverage showed favourable results for overwintering, earliness and berry yield, and enhanced the ripening process in all cultivars.