Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Fremtidssatsning - Raffinering av husdyrgjødsel

Foto: Tomas Persson
Aktiv SIST OPPDATERT: 08.09.2023
Slutt: des 2025
Start: feb 2023

I områder med mye husdyr oppstår det miljøproblemer i forbindelse med lagring og spredning av gjødsel, og oppsamling av næringsstoffer i jord. Disse problemene må løses raskt. Vi trenger derfor mer kunnskap om miljømessig og økonomisk bærekraftige systemer for gjødselraffinering og -bruk. 

Start- og sluttdato 08.02.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Tomas Persson
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 4 200 000 kr
Budsjett for NIBIO inneværende år 1 400 000 kr
Finansieringskilde NIBIOs interne finansieringsordning for Fremtidssatsninger (FS)

Det finnes et stort potensialet for fraksjonering og raffinering av gjødsel og biorest som konsentrerer plantenæring i mineralske forbindelser, slik som struvitt, for mer effektiv bruk. Disse kan siden eksporteres ut av husdyrtette områder til områder med fosforbehov.

Mål

I dette prosjektet ønsker vi å gjøre følgende:

  • Analysere effekter av ulike gjødslingstyper, inkludert restprodukter fra struvittfelling fra gjødsel og granulert struvitt.
  • Analysere effekter av ulike gjødslingsmetoder på avling og miljøbelastning i områder med behov av fosforgjødsling.
  • Bestemme effekter av bruk av raffinerte restprodukter etter fosforekstraksjon lokalt på fosforomsetting og fosfortap i jord og planter og i sammenheng med nitrogen og karbon.
  • Bestemme kostnader for raffinering og bruk av raffinerte gjødselprodukter.

Arbeidspakker

Arbeidet er delt inn i 4 arbeidspakker:

  1. Fosforgjødsling: Raffinering av gjødsel, fraksjonering av gjødsel, veksthus- og felteksperimenter
  2. Avrenning og tap av næringsstoffer: Utvaskingseksperimenter med ulike kombinasjoner av organiske og uorganiske gjødselmidler og jordtyper
  3. Økonomiske analyser: Kostnadsberegninger for gjødselraffinering og næringsresirkulasjon
  4. Kommunikasjon og resultatspredning