Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker

INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.03.2021
Slutt: des 2020
Start: mars 2017

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en ugrasart som er et økende problem i Norge. Ugresset har spredd seg de seinere årene fra områder nær Oslofjorden og har etablert fra Aust-Agder i sør til Hedmark i nord. Godt tilpassa biotyper i Østfold og Vestfold konkurrerer i dag godt i vårkorn og kan gi store avlingstap. Avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker vil være mye høyere enn i korn. Rådgivere og bønder hevder at de har problemer med å kontrollere hønsehirse selv med effektive plantevernmidler tilgjengelige. I motsetning til Norge, er hønsehirse ikke ansett som et stort problem i vårkorn i andre nordiske land.

DSCN1461.JPG
Prosjektleder Kirsten S. Tørresen forteller om potteforsøket til NMBU-studenter 12. juni 2017. Foto: Therese W Berge
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2017 - 31.12.2020
Prosjektleder Kirsten Tørresen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Viken, NLR Øst, NLR Østafjells
Totalt budsjett 7 060 000
Finansieringskilde Foruten Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter-FFL og Forskningsmidler over jordbruksavtalen - JA), finansieres prosjektet av følgende (i alfabetisk rekkefølge): Bayer AS, Felleskjøpet Agri SA, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Østfold, Norgro AS og Strand Unikorn AS

Hovedmålet med prosjektet er å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til denne arten i Norge

Prosjektet har fire arbeidspakker:

AP1 - Modellering av oppspiring og fenologisk utvikling i hønsehirse (leder Kirsten S. Tørresen, NIBIO)

1.2 - I vårkorn

1.3 - I kulturer under duk

AP2 - Direktetiltak mot hønsehirse (leder Therese W. Berge, NIBIO)

2.1 - Korn - feltforsøk (leder Kirsten S. Tørresen)

2.2 - Korn - sein behandling (leder Kirsten S. Tørresen)

2.3 - Grønnsaker (leder Therese W. Berge)

2.4 - Potet (leder Kirsten S. Tørresen)

AP3 - Preventive tiltak mot hønsehirse (leder Therese W. Berge, NIBIO)

3.1 - Kartlegge hønsehirse ved floghavrekontroll

3.2 - Biologisk kontroll gjennom frøpredasjon

AP4 - Formidling (leder Kirsten S. Tørresen i samarbeid med Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgiving)

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Bruk av husdyrgjødsel er stadig mer brukt til å produsere biogass. Rester (bio- avfall) etter biogass prosesser, kan bli bruk som gjødsel. Hvis ugressfrø, plante patogener og nematoder overlever anaerob prosessen, bruk av bioavfall kan bli en fytosanitær risiko. Litteratur om effektene av mesofil temperatur spesielt på (to) ugress (en) plantepatogen og potetcystnematode-levedyktighet ble gjennomgått. Ifølge den tilgjengelige litteraturen må det konkluderes at behandlinger som vanligvis brukes i mesofil prosess ikke vil være tilstrekkelige for fullstendig inaktivering av plantepatogener. Dette refererer til patogener av potet som er oppført i norsk regulering (Matloven) og EU-direktiv 2000/29 / EF, spesielt Synchytrium endobioticum.