Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Direktesåing og fangvekster for å bedre norsk jordhelse - effekter og muligheter (JorNor)

Foto: Kathrine Torday Gulden
INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.08.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2021

JorNor-prosjektet skal dokumentere og demonstrere effekter, samt metoder for etablering, av direktesåing og fangvekster i Norge. Vi vil undersøke i hvilken grad disse tiltakene kan bidra til å bedre bondens bruk av tid og ressurser, samt øke landbrukets klima- og miljøbidrag ved å bedre jordhelse og binde karbon i jord.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Jannes Stolte
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk
Totalt budsjett 1922200

God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter fungerer optimalt sammen, både for produksjon og andre jordfunksjoner. Tiltak for å bedre jordhelsa kan innebære direktesåing av korn i stubb i kombinasjon med etablering av fangvekster etter høsting eller på våren. Direktesåing er en lavintensitetspraksis med mål om å minimere jordforstyrrelse og nedbryting av organisk karbon, samt bedre habitatet for viktig jordliv med betydning for jordhelse. Direktesåing praktiseres gjerne i kombinasjon med fangvekster, som er viktig for å beskytte jorda og bedre jordstrukturen. Det er forbundet usikkerhet med egnetheten til en del fangvekstsorter i Norge, særlig ettersom vårt kaldere klima med kortere vekstsesong kompliserer etableringen.

Resultatene fra prosjektet vil bidra til økt forståelse for hvordan direktesåingssystem og bruk av fangvekst kan tilpasses norske forhold og effekter av et slikt system på jordhelse. Prosjektet er et samarbeid mellom gårdbrukere fra Østlandet og Trøndelag, rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og forskere (NIBIO) for at resultatene fra prosjektet skal ha mest mulig innvirkning og høyest mulig samfunnsnytte. Det vil bli gjennomført løpende formidling fra prosjektet med demonstrasjon- og markvandringsdager, nettbaserte publikasjoner samt (populær) vitenskapelig formidling.