Hopp til hovedinnholdet

Skog påvirker klima og klima påvirker skog

27-24-Skogpaavirkerklima-ASteffenrem

Foto: Arne Steffenrem

Ny forskning på hvordan klimaet påvirker skogen og hvordan skogen påvirker klimaet skal gi oss bedre kunnskap om fremtidens klima og om hvordan vi best kan tilpasse oss endringene som kommer.

Gjennom fotosyntesen tar trærne opp CO2 fra atmosfæren og lagrer karbonet i røtter, stamme og greiner. Nordlig, boreal barskog danner et nesten sammenhengende belte over den nordlige halvkule, og utgjør 30 prosent av verdens skoger. Hvordan vi skjøtter disse enorme skogområdene har stor betydning for selve klimasystemet på kloden, og ikke minst for fremtidens klima. Men, trær og skog påvirker klimaet på mange flere måter enn bare som karbonfanger. Og i motsetning til utslipp av CO2 har skogen stor betydning for klimaet lokalt og regionalt.

- Spesielt om vinteren fanger jo bartrær som gran og furu opp mye solstråling og gir mer oppvarming enn der det ikke er skog, forteller prosjektleder Stephanie Eisner.

- Skog er dessuten mer ruglete, og har en mer ujevn overflate, enn andre vegetasjonstyper. Skog skaper mer turbulens og det gjør at det blir mer utveksling av fuktighet og energi mellom bakken og atmosfæren, forklarer Eisner.

Stephanie Eisner og kollegaer undersøker hvordan nettopp skogskjøtselen de siste 60 årene har påvirket disse strømmene og utvekslingen av fuktighet og energi mellom bakken og atmosfæren. Og hvorfor akkurat 60 år? Jo, det er fordi vi har så gode værdata for temperatur og nedbør (også snøfall) tilbake til 1960-tallet.

- For første gang får vi muligheten til å kvantifisere akkurat hvor mye skogskjøtselen påvirker fluksene av vann og energi mellom bakken og atmosfæren. Og ved hjelp av nye satellitt-bilder vi får en mye høyere oppløsning (1 x 1 kilometer) enn vi noen gang har hatt tidligere. Dette er spesielt viktig her i Norge hvor landskapet og geografien er så variert, avslutter Eisner.

 

Formål

Vi trenger mer kunnskap for å tilpasse oss og motvirke endringer i fremtidens klima

Samarbeid: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Universitetet i Edinburgh, Clark Universitet i USA og Sveriges landbruksuniversitet (SLU).

Finansiering: Norges forskningsråd