Divisjon for skog og utmark

Forskning nytter er en samling utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO. Dette er aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper disse smakebitene fra Divisjon for skog og utmark gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

erfl-20181012-094621_cropped
Foto: Erling Fløistad

Divisjonen er Norges største leverandør av forskningsbasert kunnskap innenfor skog og utmark. Dette inkluderer bærekraftig ressursutnyttelse, optimal skogproduksjon, skogregistreringer, effektive verdikjeder, innovativ bruk av tre produkter, klimapåvirkning fra skog og annen arealbruk, samt utvikling av utmarksbaserte næringer.