Hopp til hovedinnholdet

Nøkkelart i elvene bukker under

30-22-Elvemusling-3-Foto-PaulAspholm

Foto: Paul Eric Aspholm

Elvemusling er en nøkkelart som påvirker vannkvalitet og oppvekstvilkår for laks og ørret. I likhet med mange andre ferskvannsorganismer er elvemuslingen i ferd med å forsvinne fra Europas elver.

Hovedårsaken til elvemuslingens tilbakegang er menneskelig aktivitet: Nedbygging i og rundt elver samt overfiske.

Elvemusling er en sjelden og truet art i hele Europa. Den ligner litt på et blåskjell, og kan inneholde perler, men det er langt mellom perlene og de er heller ikke mye verdt.

Elvemuslingens største verdi for oss er som vannrenser. Den filtrerer rundt 50 liter vann i løpet av et døgn, noe som forbedrer vannkvaliteten i elva. Bedre vannkvalitet øker overlevelsesmulighetene for egg og yngel av laks og ørret.

Tiltagende urbanisering og industrialisering – med utbygging og nedbygging av elver og bekker – er hovedårsaken til elvemuslingens tilbakegang. I tillegg har et intensivt laksefiske påvirket bestanden negativt. Laks og ørret er nemlig vert for larvene til elvemuslingen.

Ny forskning viser at også klimaendringer medvirker til elvemuslingens tilbakegang. Elvemuslingen er en såkalt kaldtvannsart som trives best i kjølige omgivelser. Om temperaturen i vannet stiger gir det vanskeligere oppvekstvilkår for elvemuslingen.

NIBIO har sammen med en gruppe europeiske elvemuslingforskere undersøkt hvordan det truede bløtdyret, og vertsdyrene laks og ørret, påvirkes av økte temperaturer.

Fra museumssamlinger og elver over hele Europa samlet vi inn 3279 elvemuslingskall, fra perioden 1840-1940 og 1984-2013. Elvemuslingens skall påvirkes av temperatur, og resultatene viste at formen på skallene fulgte endringer i sommertemperatur, helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Kombinert med klimamodeller for perioden 2061-2080, antyder dette at elvemuslingen kan komme til å forsvinne helt fra lavereliggende områder i både Sør-Europa og Sentral-Europa.

 

Formål

Undersøke hvordan klimaendringer påvirker livet til planter og dyr i elver og ferskvann, og hvordan truede arter, slik som elvemusling, klarer seg i fremtiden om temperaturen i vannet øker.

Samarbeid: Universiteter og forskningsinstitusjoner fra Finland, Latvia, Russland, Sverige og Østerrike.

Finansiering: Klima- og miljødepartementet, Fylkesmannen i Trøndelag og Interreg Nord.