Hopp til hovedinnholdet

Bedret livsgrunnlag for indiske småbrukere

30-49-Resilience_Purple rice_KTG

Foto: Kathrine Torday Gulden

Småbrukerne som deltar i det NIBIO-koordinerte Resilience-prosjektet i India opplever større avlinger, økte inntekter og bedre vannkvalitet.

 

Formålet med Resilience er å bidra med kunnskap som kan gjøre jordbruksproduksjonen til indiske småbrukere mer bærekraftig og motstandsdyktig overfor klimaendringer. Prosjektet, som har pågått siden 2018, finner sted i delstatene Odisha og Assam som henholdsvis ligger i øst- og nordøst-India.

Ulike typer klimasmart landbruksteknologi har kommet ut av prosjektet. Blant annet blir det nå dyrket og produsert en risvariant kalt Ranjith sub-1 som er både motstandsdyktig overfor klimaendringer og tåler flom. Frøproduksjonen som ledes an av småbrukerne har blitt gjort mulig gjennom et offentlig-privat partnerskap i Golaghat-distriktet, med støtte fra Assam Agricultural University.

– Hittil har de involverte småbrukerne produsert mer enn 2000 tonn flomtolerante risfrø, sier prosjektleder og seniorforsker Udaya Sekhar Nagothu fra NIBIO.

– De har også produsert risvarianten purple rice, som har høy markedsverdi og er lett omsettelig på grunn av dens høye næringsinnhold.

Han legger til at alternativ veksling mellom mettet og tørr jord i høytytende, direktesådde rissystemer har gitt gode resultater i form av reduserte metanutslipp i forhold til det som er tilfellet i et konvensjonelt system der stiklinger settes ut i vannmettet jord.

I tillegg til å dyrke frem nye risvarianter, har småbrukerne fått hjelp til å dyrke belgvekster, frukt og grønnsaker, enten i rotasjon eller parallelt med risproduksjon. For å fremme presisjonsjordbruk, har det blitt utviklet flere digitale verktøy i prosjektet. I tillegg sørger lokale kunnskapssentre, såkalte Village Knowledge Centres, for at informasjon om alt fra værforhold til plantesykdommer formidles til bøndene via smarttelefoner og sosiale medier.

 

Formål

Bidra til mer bærekraftig og klimatilpasset matproduksjon blant indiske småbrukere i India.

Samarbeid: NIBIO, Assam Agricultural University, National Rice Research Institute, Orissa University of Technology and Agriculture, International Water Management Institute, M. s. Swaminathan Research Foundation

Finansiering: Utenriksdepartementet gjennom Den norske ambassaden i New Delhi, India.