Hopp til hovedinnholdet

Pukkellaks – ressurs eller svøpe?

33-47-Pukkellaks_JosefineBergs

Foto: Josefine Bergs

Pukkellaksbestandene i Norge har nærmest eksplodert, og i 2021 ble arten fanget i elver fra nord til sør. Nå skal NIBIO fremskaffe ny kunnskap for en bærekraftig forvaltning og mulig utnyttelse av den svartelistede arten.

Pukkellaksbestandene i norske elver har fått oppmerksomhet de siste årene, som fremmed, invaderende og uønskede. Lokalt brukes det mye ressurser på å nedkjempe arten, men foreløpig vet man ikke om tiltakene er effektive.

– Den store ekspansjonen skyldes muligens pågående klimaendringer, og gjør pukkellaksen til et eksempel på en invaderende art som kan gi oss store utfordringer, men også muligheter med tanke på at den er en utmerket matfisk hvis den tas i havet, sier Snorre Hagen, forskningssjef ved NIBIO Svanhovd.

Mye av dagens kunnskap om pukkellaks er basert på utenlandske studier, og flere observasjoner i Norge avviker fra denne etablerte kunnskapen. I tillegg er mye ukjent, eller usikkert, blant annet knyttet til hvordan pukkellaksen påvirker norske arter og økosystemer.

I en ny satsning, skal NIBIO i samarbeid med myndigheter, forskning, forvaltning, frivillige organisasjoner, næringsliv og publikum fremskaffe kunnskap om arten fra norsk ståsted.

Pukkellaks er en kompleks og samfunnsrelevant problemstilling der langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging står helt sentralt

– Det vi vil finne ut er blant annet hvordan bestandene utvikler og beveger seg. Vi skal også undersøke artens biologi, hva slags effekt den har på økosystemer, hvilke mottiltak på hvilke tidspunkt som fungerer best, og spørsmål knyttet til utviklingen av kunnskapsbaserte forvaltningsstrategier, sier Hagen.

Arbeidet med å bygge en genetisk database over pukkellaks som et verktøy for forskning og forvaltning, samt metodeutvikling for genetiske studier, er i gang og vil fortsette gjennom prosjektperioden.

Formål

Fremskaffe ny kunnskap om pukkellaks for en bærekraftig forvaltning og mulig utnyttelse