Hopp til hovedinnholdet

Digitale verktøy som tiltak mot korona

25-41-Digitale verktøy 3v2-PHOTO-2020-05-29-11-11-18

Foto: NRRI, Cuttack.

2020 var et utfordrende år for NIBIOs internasjonale prosjekter. Koronapandemien og reiserestriksjoner har ført til avlyste konferanser, møter og feltbesøk. Flere aktiviteter ble forsinket, men mye ble likevel opprettholdt via digitale løsninger.

I Resilience-prosjektet i India (www.resilienceindia.org) har lokale bønder fått opplæring slik at de kan høste ris og andre produkter fra forsøksfelt og rapportere digitalt via en app, eller på SMS. På den måten har prosjektet unngått å miste viktige data når forskere ikke har kunnet reise til prosjektområdene.

– Digitale plattformer og andre sosiale medier som WhatsApp har også blitt brukt til å formidle viktig informasjon om vær, marked, teknologi og koronatiltak til indiske bønder, sier Udaya Sekhar Nagothu, seniorforsker og direktør for Senter for internasjonal utvikling ved NIBIO.

I Kenya har det lokale prosjektkontoret i Nairobi daglig kontakt med prosjektdeltagere i Biofuel4Kenya, som befinner seg ved bredden av Viktoriasjøen. En WhatsApp-gruppe har blitt et sentralt verktøy i prosjektforvaltningen. Lokalt ansatte poster videoer og bilder for å dokumentere fremdriften i prosjektet.  

– Takket være digitale verktøy og virtuelle møter har vi klart å opprettholde en del aktivitet i prosjektene. Likevel er det ikke alltid vi klarer å innhente all den informasjonen vi trenger uten å reise inn i prosjektområdene. I enkelte områder er det også begrenset, eller ingen tilgang til internett, sier Nagothu.

Han tror koronaen vil føre til økt digitalisering i fremtidens internasjonale prosjekter.

– Vi har nå sett hvordan digitalisering er svært nyttig for å opprettholde prosjektaktivitet under en global pandemi. I fremtiden kan digitale verktøy både effektivisere prosesser og gi oss god beredskap med tanke på ulike situasjoner som kan begrense reisevirksomheten.

 

Formål

Digitale verktøy har bidratt til å opprettholde prosjektaktivitet i internasjonale prosjekter under koronaen.