Hopp til hovedinnholdet

Fornyet støtte til vaksineforskning

gruppebilde-smartVac_cropped

Prosjektdeltakere på kickoff-seminaret til SmartVac-prosjektet. Ås, oktober 2019. Foto: Erling Fløistad.

En forskergruppe fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Institute of Biochemistry i Romania har siden oktober i fjor jobbet med et oppfølgende forskningsprosjekt for å utvikle en plantebasert vaksine mot Hepatitt B og C. Det er ikke hverdagskost at en og samme internasjonale forskningskonstellasjon blir tildelt EØS-midler to ganger på rad.

Coronaviruset (Covid 19) har igjen vist oss hvor sårbare vi er overfor infeksjonssykdommer med stort skadepotensiale, både i form av helsekostnader og økonomiske omkostninger. Målet med det internasjonale prosjektet SmartVac er å utvikle neste generasjons vaksiner mot hepatitt B (HBV) og C (HCV), ved hjelp av planter, alger og avanserte bioteknologiske verktøy. For at vaksinene skal bli tilgjengelig for flest mulig mennesker, må produksjonskostnadene holdes så lave som mulig. NIBIO har de siste ti årene bygget opp en billig og skalerbar bioteknologisk plattform som fortsatt skal forbedres.

- Vi er i gang med vaksineproduksjonen, forteller seniorforsker og kinakoordinator ved NIBIO, Jihong Liu Clarke. – Etter sommeren skal den testes ut hos vår rumenske partner.

Veien frem til en ferdig vaksine er likevel noe lengre, ettersom vaksinen først skal gjennom dyreforsøk og kliniske undersøkelser i flere faser. Liu Clarke mener at de gode resultatene man allerede har oppnådd tyder på at den bioteknologiske plattformen også kan benyttes for å lage planteproduserte vaksiner til bekjempelse av andre virus. 

 

En halv milliard mennesker

Hepatitt B (HBV) og C (HCV) angriper leveren og gir en rekke alvorlige sykdommer. For tiden lever det mer enn 500 millioner mennesker med kronisk infeksjon forårsaket av hepatitt. Omtrent 1,3 millioner mennesker dør årlig som følge av dette.

Sykdommer som følge av viruset kan ikke behandles. Derfor er vaksinasjon det eneste mottiltaket for å bekjempe spredning og kontrollere sykdommen. For HCV finnes ingen vaksiner, og det er et skrikende behov for å få dette på plass. For forskerne har det derfor vært et viktig mål å gjøre vaksinene så billige at de kan tas i bruk også i fattige land, der forekomsten av Hepatitt B og C er størst.

 

SmartVac

I prosjektet SmartVac samarbeider et konsortium fra NIBIO og Romania med andre internasjonale partnere for å nå dette målet.

SmartVac-prosjektet er bygget på det forrige EØS-prosjektet «GreenVac» (2014-2017), og aktørene er de samme. GreenVac ble så vellykket at det ble brukt som eksempel på godt forskningssamarbeid i 25-årsjubileet for EØS-samarbeid.

– SmartVac bygger på suksessen fra GreenVac-prosjektet og skal bygge videre på erfaringer og kunnskap derfra, avslutter Jihong Liu Clarke.  

DSC_0041.JPG
Seniorforsker Jihong Liu Clarke. Foto: Siri Elise Dybdal.

 

3.jpg
SmartVac

I prosjektet SmartVac skal planter og mikroalger benyttes for å produsere effektive og billige vaksiner mot leversykdommene Hepatitt B (HBV) og C (HCV). Sistnevnte finnes det for tiden ingen vaksine mot.

Prosjektet bygger videre på resultatene fra det tidligere prosjektet «GreenVac». Målet er å produsere virksomme antigener mot HBV og HCV basert på innovativt molekylært design. Videre ønsker man å benytte en avansert bioteknologisk plattform for å produsere disse antigenene i alger.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO og Romanias vitenskapsakademi, samt flere internasjonale partnere. Både GreenVac og SmartVac er prosjekter som finansieres via EØS-midlene.  

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.