Hopp til hovedinnholdet

Sør til sør-samarbeid gir økt matsikkerhet

24-45-Knowledge worker_Njarui-out

Foto: Donald Njarui

Med bruk av smarttelefoner og sosiale medier sender lokale kunnskapssentre ut rask og rettidig informasjon til småbrukere i Tanzania og Kenya, noe som gjør det lettere for dem å tilpasse produksjonen sin til et klima i stadig endring.

Basert på gode erfaringer fra India, der såkalte Village Knowledge Centres sørger for at nødvendig informasjon om alt fra værforhold til plantesykdommer formidles til bøndene, har forskningsprosjektet InnovAfrica (innovafrica.eu) nylig etablert lignende sentre i Kenya og Tanzania. Kunnskapssentrene er de første i sitt slag på det afrikanske kontinentet.

– Ved å opprette en kobling mellom bønder gjennom bruk av moderne informasjonsteknologi oppnår vi at rettidig og nødvendig informasjon om bærekraftig og klimasmart driftspraksis faktisk når ut til dem som trenger det, sier Udaya Sekhar Nagothu.

Per i dag forsyner kunnskapssentrene Nagothu og hans prosjektkolleger har etablert i India rundt 25.000 småbrukere med livsviktig informasjon og opplæring i klimatilpasset drift med bruk av ny teknologi. Ytterligere 75.000 småbrukere får utbytte av informasjonen som formidles via de digitale løsningene sentrene tar i bruk, og på grunn av kunnskaps- og erfaringsutvekslingen småbrukerne har seg imellom.

Kunnskapssentrene i Kenya og Tanzania er relativt nyetablerte, men tilbakemeldingene fra de ansatte, myndighetene og flere hundre småbrukere som er tilknyttet dem har hittil vært positive.

– De neste årene planlegger vi derfor å etablere tilsvarende sentre i andre afrikanske land, forteller Nagothu og påpeker at det også i India skal opprettes flere.

– Målet med disse IKT-baserte sentrene er å revolusjonere måten kunnskap utveksles på mellom småbrukere og forskere i land som er særlig utsatt for klimarelaterte utfordringer. Dette vil bidra til at de kan fortsette å produsere mat, klimaendringer til tross.

 

Formål

Opprette kunnskapssentre for rask og rettidig informasjonsoverføring til småbrukere i India og flere afrikanske land

Samarbeid: IWMI, MSSRF med flere i India (Resilience), BecA-ILRI Hub med flere i Kenya, samt en rekke andre FoU-institusjoner i Etiopia, Malawi, Rwanda, Tanzania, Italia, Nederland, Norge, Sør-Afrika, Zimbabwe og Tyskland (InnovAfrica).

Finansiering: UD/Den norske ambassade i New Delhi (Resilience) og EU Horizon2020 (InnovAfrica)