Hopp til hovedinnholdet

Undersøker antibiotikaresistens i naturen

24-34-antibiotika-erfl-20181127-144017

Foto: Erling Fløistad

Økt bruk av antibiotika har ført til en økning i bakterier som er resistente mot antibiotika. NIBIO er et av flere forskningsinstitutter som har undersøkt spredningen av slike resistente bakterier i norsk natur.

Økt bruk av antibiotika har ført til en økning i bakterier som er resistente mot antibiotika. NIBIO er et av flere forskningsinstitutter som har undersøkt spredningen av slike resistente bakterier i norsk natur.

I dag brukes antibiotika i store mengder i både helse-, industri-, husdyr- og oppdrettsnæringen. Det betyr for eksempel at gjødsel som blir brukt på jordene våre kan inneholde antibiotika. Også gjennom kloakk og avløp vil antibiotika bli spredd til norsk natur.

– Økning i forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotika er knyttet til økt bruk av antibiotika. Dette utgjør en av de største helseutfordringene i verden i dag, sier Hans Geir Eiken, forskningssjef for bioteknologi og molykær genetikk i NIBIO.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO og andre norske forskningsinstitutter foretatt undersøkelser av spredning av antibiotikaresistente bakterier i norsk natur. Laboratorier på Svanhovd og Ås har sett nærmere på forekomsten av markøren for antibiotikaresistens, ntpII, i et mindre utvalg av ville arter. De undersøkte 219 prøver fra 12 ulike arter ved hjelp av sanntids-PCR.

– For to prøver ble det påvist et svært lavt nivå av resistensgener. De positive prøvene var fra løvetann og skogsmaur. Dette kan være naturlige varianter av antibiotikaresistente bakterier eller forurensing fra forskningslaboratorier, opplyser Eiken.

Han påpeker imidlertid de kun så etter ett antibiotikaresistensgen og at tallet på prøver var lite.

– Fra medisinen vet vi at gjentatt antibiotikabruk kan føre til mutasjoner i bakterier så de blir resistente. Det er en alvorlig sak at vi bruker så mye antibiotika, sier han.

Det er helt klart et stort behov for mye bredere undersøkelser og mer forskning på dette området.

– Vi vet ikke hvordan disse bakteriene oppstår, omfanget og den geografiske spredningen. Det vi har gjort nå er nærmest stikkprøver, sier Eiken.

 

Formål

Undersøke forekomsten av antibiotikaresistanse-gener i norsk natur

Samarbeid: Veterinærinstituttet

Finansiering: Miljødirektoratet