Hopp til hovedinnholdet

Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

DSC_0771

Forskningssjef Hans Geir Eiken på laboratoriet. Foto: Siri Elise Dybdal.

Økt bruk av antibiotika har ført til en økning i bakterier som er resistente mot antibiotika. NIBIO er et av flere forskningsinstitutter som har undersøkt spredningen av slike resistente bakterier i norsk natur.

I dag brukes antibiotika i både helse-, industri-, husdyr- og oppdrettsnæringen. Det betyr for eksempel at gjødsel som blir brukt på jordene våre kan inneholde antibiotika. Også gjennom kloakk og avløp vil antibiotika bli spredd til norsk natur.
 

Økning i resistens

- Økning i forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotika er knyttet til økt bruk av antibiotika. Dette utgjør en av de største helseutfordringene i verden i dag, sier Hans Geir Eiken, forskningssjef for bioteknologi og molykær genetikk ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO og andre norske forskningsinstitutter foretatt undersøkelser av spredning av antibiotika resistente bakterier i norsk natur.

NIBIO på Svanhovd og Ås har sett nærmere på forekomsten av antibiotika-resistens-markør-genet ntpII i et mindre utvalg av ville arter i norsk natur. Forskerne undersøkte 219 prøver fra 12 ulike arter ved hjelp av sanntids-PCR .

- Resultatet var negativt for nesten alle prøvene, men for to prøver ble det påvist et svært lavt nivå. De positive prøvene var fra løvetann og skogsmaur. Dette kan være naturlige varianter av antibiotika-resistente bakterier eller forurensing fra forskningslaboratorier, opplyser Eiken.
 

 

Bare et lite utvalg

Han påpeker imidlertid at forskerne kun lette etter ett antibiotikagen - og at tallet på prøver og utvalget av arter var lite.

- Fra medisinen vet vi at gjentatte antibiotikatrykk kan føre til mutasjoner i bakterier som gjør at de blir resistente. Så det er en alvorlig sak at vi bruker så mye antibiotika, sier NIBIO-forskeren.

- Det er helt klart et stort behov for mye bredere undersøkelser og mer forskning på dette området. Vi vet ikke hvordan disse bakteriene oppstår, omfanget og den geografiske spredningen. Det vi har gjort nå er nærmest stikkprøver, sier Eiken.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.