Hopp til hovedinnholdet

Husdyrgjødsel kan dekke norsk fosforbehov

13-45-20040426ef0013

Foto: Erling Fløistad

Mengden plantetilgjengelig fosfor som finnes i husdyrgjødsel i Norge kan teoretisk sett dekke hele det nasjonale fosforgjødselbehovet.

Husdyrgjødselens fulle potensiale for å erstatte mineralgjødsel kan bare realiseres dersom fosforet blir redistribuert til områder der det trengs. Det er en av konklusjonene i doktorgradsarbeidet til Ola Stedje Hanserud, forsker i NIBIO.

For at planter skal vokse og trives, er de helt avhengige av fosfor – en livsviktig og begrenset ressurs. Gruvereservene av fosfatstein, som brukes i mineralgjødsel, blir stadig mindre. Men det finnes også fosfor i avføring fra mennesker og dyr.

I doktorgraden, som ble utført ved NTNUs Program for industriell økologi i et samarbeid med NIBIO, kartla Hanserud blant annet fosforbeholdningene som finnes i Norge på fylkesnivå. Han undersøkte hvor stort fosforgjødselbehovet faktisk er, med tanke på hvor mye som finnes i jorden fra før. Det overordnete målet med arbeidet er å bidra til en forbedret nasjonal fosforforvaltning.

For mye tilførsel av fosfor i landbruksjord gir betydelige tap til vann. Dette gir blant annet uønsket algevekst og oksygenreduksjon i havet.

Et av funnene er at det jevnt over er adskillig mer fosfor som går inn i jorden enn det plantene faktisk trenger. Dette er særlig tilfellet på Vestlandet der det er mye husdyrhold. Samtidig har kornfylkene i Sørøst-Norge fosforunderskudd om det ikke tilføres fosfor gjennom mineralgjødsel.

– Vi har funnet ut at å frakte separert husdyrgjødsel fra vest til øst potensielt kan gjøres uten å øke miljøpåvirkningen sett i forhold til om husdyrgjødselen kun spres lokalt der det allerede er et fosforoverskudd, sier han.

Gjødsel kan også omfordeles bedre innad i fylkene. Enkelte steder kan noen få kommuner utgjøre hele fosforoverskuddet for fylket.

 

KONTAKTPERSON

Formål

Bedre utnyttelse av fosfor i det norske matsystemet

Samarbeid: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

KONTAKTPERSON