Hopp til hovedinnholdet

Nanopartikler rengjør forurenset jord

17-46-Nanopartikler-DSCF0071

Foto: Kathrine Torday Gulden

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet. Nanopartikler av jern kan faktisk ha en positiv miljøeffekt ved at de ødelegger miljøgifter i jord.

Nanopartikler finnes i kosmetikk, maling og en rekke andre forbruksvarer. Ikke rent sjelden får de negativ oppmerksomhet, og deres ufordelaktige helse- og miljøeffekter har vært gjenstand for en rekke studier.

Forskere har nå undersøkt om bruk av nanopartikler for rensing av jord kan være uheldig for miljøet. De konkluderer med at nanopartikler av jern slett ikke er så ille som mange har fryktet – faktisk viser det seg at de utelukkende har positive miljøeffekter.

– Når jernpartiklene sprøytes ned i jord og oksiderer, frigjør de energi som bryter ned klorbaserte miljøgifter som TCE og DDT, forteller Claire Coutris.

– Denne energien er den samme som metallisk jern gir fra seg når det ruster. Den er kraftigere hos nanopartikler av jern enn større biter, noe som er helt nødvendig for å bryte ned de sterke klorbindingene i giften, legger hun til.

Når kloret i miljøgiften ikke er bundet til organisk stoff lengre, er det for vanlig bordsalt å regne – altså helt ufarlig for omgivelsene det befinner seg i.

Nanopartikler for rensing av forurenset jord er allerede mye brukt i USA og stadig flere europeiske land følger etter.

– Vår tanke har vært at hvis vi finner en renseteknologi som koster en tiendedel av det det ellers ville kostet å få bukt med miljøgifter i jord, ja, da kan vi behandle ti ganger så mange forurensede områder for de midlene som er avsatt til slike formål, sier Coutris.

Takket være nanojernets mange positive egenskaper, bør dette ifølge forskeren være mulig å oppnå, i hvert fall for å få bukt med de klorholdige miljøgiftene som finnes i jord i flere europeiske land.

– Så gjenstår det å se om vi finner egnede nanopartikler som klarer å ødelegge andre typer miljøgifter også, for eksempel de fluorbaserte. Til det trengs det mye mer forskning, sier Coutris til slutt.

 

Formål

Undersøke om nanopartikler av jern kan brukes til å rense jord for klorbasert forurensning

Finansiering: EU FP7