Hopp til hovedinnholdet

Miljøgifter kan hope seg opp i meitemark

Enkelte typer miljøgift som meitemark får i seg gjennom avløpsslam brytes ikke ned – i hvert fall ikke på kort sikt.

Avløpsslam blir brukt som gjødsel fordi det fører organisk materiale tilbake til jord, og fordi det bærer med seg mange verdifulle næringsstoffer som planter trenger.

I tillegg til fosfor og nitrogen, inneholder avløpsslam imidlertid en rekke andre stoffer, deriblant organiske miljøgifter. Disse kan ha sin opprinnelse i vanlig husholdningsavfall, kosmetikk og vaskemidler. Miljøgiftene forekommer ofte i lave konsentrasjoner i avløpsslammet, og organismene som lever i jorden, deriblant meitemark, bidrar til å bryte dem ned.

En ny studie viser at konsentrasjonen av miljøgiften trikoslan kan øke voldsomt i organismene som blir utsatt for den. Triklosan har tidligere blitt brukt i en rekke produkter fra tannkrem og såper til treningstøy og matemballasje. Ifølge Miljødirektoratet er produktet nå faset ut mange steder, men den er fortsatt å finne i kosmetikk. Dette er uheldig.

– I våre undersøkelser oppdaget vi at meitemarkene verken klarte å bryte ned eller skille ut triklosanet de hadde fått i seg gjennom avløpsslammet. Tvert imot - på vei gjennom markens tarm ble miljøgiften rett og slett absorbert og begynte å hope seg opp, sier stipendiat Ivo Havranek.

Seniorforsker Erik Joner legger til at på jord som var gjødslet med avløpsslam målte de opptil 300 ganger høyere konsentrasjon av trikoslan i meitemarken enn i jorden.  

En slik akkumulering tilsier at selv lave miljøgiftkonsentrasjoner i avløpsslam potensielt kan forflytte seg oppover i næringskjeden, noe som i verste fall kan utgjøre en helserisiko for både mennesker og dyr. Forskerne etterlyser derfor et strengere regelverk tilknyttet bruken av trikoslan og miljøgifter med tilsvarende negative konsekvenser.

– Avløpsslam er en ressurs som vi bør sørge for at holder en så høy kvalitet at det ikke fører til miljøproblemer når det resirkuleres. Det er miljøgiftkildene vi må til livs, legger Erik Joner til.

 

Formål

Undersøke nedbrytning av miljøgifter i avløpsslam