Hopp til hovedinnholdet

Avføring i vann - fra dyr eller mennesker?

29-46-Avføring-i vann-ef-20160914-080751

Foto: Erling Fløistad

Nye metoder avslører om fekal forurensning i vann skyldes avføring fra mennesker eller dyr. Det gjør det lettere å forebygge forurensning.

Fekal forurensning er en av de vanligste årsakene til sykdommer hos mennesker. Drikkevannet vårt kan for eksempel bli forurenset på grunn av avrenning fra husdyrbeite, lekkasjer fra avløpsledninger og mangelfulle renseanlegg der det bor få folk. Hittil har det ikke vært vanlig å angi om det er dyr eller mennesker som er forurensningskilden. Det har gjort det vanskelig å iverksette effektive tiltak for å redusere eksponering og helserisiko.

NIBIO har testet ut molekylærbiologiske metoder for å spore fekale forurensningskilder i vann. Det er første gang at slike metoder blir brukt i Norge. Metodene kan gi svar på om det er menneskelig eller animalsk avføring det er snakk om, og ikke nok med det, de gir også grunnlag for å vurdere smittepotensialet til de ulike bakteriene som er tilstede.

I 2015 har metoden blitt testet ut i nedbørsfeltet for drikkevannskildene til Oslo, Bergen og Trondheim. De aktuelle kommunene har ansvar for å overvåke råvannskvaliteten og levere et trygt drikkevann. Informasjonen gir kommunene et godt grunnlag for å iverksette målrettede tiltak.

Analysene indikerer at i deler av året og i noen områder kan det være avrenning fra gårder med hest og lagret hestegjødsel som kan være dominerende kilde, mens vinterstid kan utslipp fra dårlige renseanlegg være kilden. Også fugler, kjæledyr og rotter i avløpsnettet kan være kilder til fekal smitte, spesielt i byvassdragene.

Erfaringene NIBIO har med metoden er presentert i tre prosjektrapporter som er publisert på nibio.no.

 

Formål

Utvikle metode for sporing av forurensningskilder

Finansiering: Norsk Vann