Hopp til hovedinnholdet

Bedre utnytting av fosforlageret i jorda

2-11-Bedre utnytting_fosforlageret- AAsmAsdal

Foto: Åsmund Asdal

Tidligere har man trodd at grønnsaksdyrking i et nordlig klima krever rikelig bruk av fosforgjødsling. Nå oppfordrer forskerne til måtehold, samt vekstskifte mellom grønnsaker med ulike rotsystem.

Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for plantevekst. Men rikelig tilførsel over tid har medført et stort fosforoverskudd i jorda. Dette overskuddet øker faren for at fosfor lekker ut til elver og innsjøer. Over tid gir dette gunstige forhold for algevekst, som igjen gir dårlig vannkvalitet for fisk, dyr og folk. I tillegg er overdreven fosforgjødsling kostbart for bonden og unødvendig bruk av en begrenset ressurs.

Sammenlignet med andre europeiske land medfører det norske klimaet lavere jordtemperatur og kortere vekstsesong. Det fører til mindre effektivt fosforopptak og dårligere forutsetninger for å utnytte fosforreservene i jorda. Derfor har man trodd at det er viktig å være raus med tilførsel av fosfor for å få god grønnsaksavling. Ny forskning har vist de fleste grønnsakskulturene kan gjødsles med mindre fosfor enn hva som har vært tidligere praksis.  

I løpet av de siste 10-15 årene har Erling Stubhaug bidratt til rundt 90 feltforsøk på fosforgjødsling i de viktigste grønnsakskulturene. Hans råd er klart: Reduser fosforgjødslinga, og ta mer hensyn til det opplagrede fosforet i jorda.

– I praksis kan det være snakk om en reduksjon på 30-40 prosent i norsk grønnsaksproduksjon, forteller han.  

– Ulike rotsystem gir grønnsakene ulike evner til å utnytte fosforet i jorda. Med sine dype røtter med masse rothår, vil kålvekster som hodekål, brokkoli, blomkål og rosenkål, kunne unytte fosforreservene godt. Kulturer som løk og purre, har grunnere rotsystem og røtter uten rothår, og har dermed større behov for fosfortilførsel.

For å bedre fosforopptaket anbefaler forskerne jordforhold som fremmer gode vekstforhold for røttene.

 

Formål

Målet er en balansert fosforgjødsling hvor man utnytter reservene i jorda mer effektivt. Det gjøres best i vekstskifte mellom ulike grønnsaker med ulik evne til å utnytte fosforreservene i jorda.

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgiving

Finansiering: Landbruksdirektoratet, Yara Norge AS, Kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet