Hopp til hovedinnholdet

Satser på landbruk med høy solfaktor

11-15-apelsvoll-eltraktor-front-H.Lindgaard.j.sch

Foto: Jon Schärer

Landbruket må redusere klimagassutslippene knyttet til mat- og fôrproduksjon. Det har fått forskerne til å se på muligheten for å utvide bruken av solenergi i jordbruket. På NIBIO Apelsvoll testes Norges første el-traktor, drevet av strøm produsert på låvetaket.

– To tiltak kan betraktes som «lavthengende frukt» for å redusere klimagassutslippene i landbruket, sier forskningssjef i NIBIO, Audun Korsæth. Det er å redusere utslipp fra traktorkjøring, samt utslipp som skyldes dårlig utnytting av nitrogengjødsling.

Prosjektet SolarFarm beskrives som en forsiktig start på å endre jordbruket fra å være avhengig av en fossil energikilde som diesel, til å kunne ta i bruk mer bærekraftige løsninger. I så måte er solstrøm og hydrogen viktige energibærere.

Traktoren er og blir bondens viktigste arbeidsredskap.

– All verdens forbedringer av hjulutrustning har ikke forhindret at jordpakking er en av de største avlingsbegrensende faktorene vi har i jordbruket, sier Korsæth. Når vi først skal finne miljøvennlige alternativer til diesel, bør vi samtidig benytte muligheten til å gjøre noe med størrelsen og ikke minst tyngden på maskinene.

Jordpakking gir tettere jord, mindre avlinger, og større risiko for klimagassutslipp. På Apelsvoll står Norges første el-traktor, utstyrt med trepunktskopling med løftearmer og PTO-uttak for å drifte utstyr som kobles til. Med på kjøpet kommer en selvgående traktorrobot med elektrisk drift og trepunktskobling.

Den vesle traktoren er en lettvekter på to tusen kilo med 50 elektriske hestekrefter. Det imponerer neppe en vanlig bonde, som kanskje trenger det firdobbelte i enkelte operasjoner. Tanken er at flere roboter kan arbeide parallelt. Sammen skal de oppnå samme effektivitet som én stor dieseldrevet traktor, samtidig som marktrykket reduseres betraktelig.

 

Formål

Hovedmålet med SolarFarm, er å utvikle et innovativt, gårdsbasert system der en med bruk av teknologiske løsninger og metoder muliggjør solenergidrevet presisjonsjordbruk, for økt bærekraft og redusert miljøfotavtrykk i jordbrukssektoren.

Samarbeid: Institutt for energiteknikk (IFE)

Finansiering: Norges Forskningsråd over programmet «Lavutslipp 2030»