Hopp til hovedinnholdet

Ny teknologi for miljøvennlig produksjon

1-13-Ny teknologi for miljøvennlig produksjon  foto M. Jørgensen

Foto: Marit Jørgensen

Fargenyanser reflektert fra graset kan fortelle mye om både vekst og kvalitet. Teknologien er på full fart inn i landbruket, til god hjelp for bønder og rådgivere.

En drone med hyperspektralt kamera har landet på jordet hos bonde Stig Olsen i Malangen i Troms.  Forskerne tester ut teknologien som kan skille flere hundre fargenyanser som gjenspeiler plantenes fysiske og kjemiske oppbygging. Sensorene skal kartlegge avlinga før høsting.

Fjernmåling har blitt brukt med godt resultat for vårkorn i Norge. Men teknologien kan også tilpasses grasprodusentene. Forsker Marit Jørgensen leder prosjektet «Remote sensing», der NORUT i Tromsø og Norsk Landbruksrådgiving også deltar. Målet er å utvikle et verktøy som kan analysere grasavlinga underveis i sesongen.

I dag er det mest etterpåklokskapen som rår. Det vil si at en først får fasiten på næringsinnhold og avlingsmengde når fôret er i hus og det blir tatt fôrprøver. Samtidig skjer planlegging og gjødsling ut fra normerte tall, der en i liten grad kan ta hensyn til de store årlige variasjonene, eller utviklingen gjennom selve vekstsesongen.

Fjernmålingsteknologi gir bonden et verktøy for å vurdere når graset kan høstes med optimal kvalitet. Det kan også sikre en mer balansert gjødsling, som i større grad kan tilpasses plantenes reelle behov. 

I tillegg til registreringene hos Stig Olsen, utfører NIBIO feltforsøk ved stasjonene Apelsvoll på Toten, Kvithamar i Stjørdal og Holt i Tromsø. Her gjøres de fleste registreringene med håndholdte sensorer. Selv om teknikken er godt utviklet for korn, kreves det mye forskning for å tilpasse modellene til gras. Ekstra utfordringer er forskjellene mellom ulike grasarter og kløver og utviklingsstadiet på graset. De fleste bruker frøblandinger med timotei, engsvingel og eventuelt kløver.

Som en del av prosjektet inngår også satellittmålinger. Det skytes opp stadig flere satellitter, og mange er godt egnet til ulike målinger av vegetasjon og vannstatus som er interessant for landbruket.

 

Formål

Fjernmålingsteknologi kan bidra med rask kartlegging av avlingsmengde og kvalitet. Teknologien kan gi en mer effektiv grovfôrproduksjon og sikre bedre ressursforvaltning.

Samarbeid: Norut - Northern Research Institute AS, Aranica, Virginia Tech USA og Norsk landbruksrådgiving

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Framsenteret, FMLA i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane