Hopp til hovedinnholdet

Plantevernmidler lekker fra frosset jord

17-34-2016-03-30_15-19-41

Foto: Roger Holten

Utlekking av plantevernmidler i jord øker betydelig under fryse-tineepisoder viser ny forskning.

I enkelte feltforsøk i Norge og andre nordiske land er det observert høye konsentrasjoner av plantevernmidler i sigevann, drensvann og overflateavrenning fra jord i perioder med frysing/tining sent om vinteren eller tidlig om våren. Vi vet i dag lite om hvordan frysing og tining av jord påvirker vanntransport og utlekking av plantevernmidler.

Et treårig doktorgradsarbeid ved NIBIO (gjennomført som en del av SMARTCROP-prosjektet) har undersøkt transporten av plantevernmidler gjennom intakte frosne jordsøyler i laboratoriet. Resultatene bekrefter at frysing av jord gir en betydelig økning i utlekkingen av plantevernmidler i en påfølgende periode med nedbør og tining av jorda.

Ifølge Roger Holten, forsker ved NIBIO, ble det samlet inn intakte jordsøyler av toppjord og undergrunnsjord fra to typer landbruksjord (silt og lettleire) i Sørøst-Norge. Sporingsstoff og plantevernmidler ble tilsatt på overflaten av alle søylene. Halvparten av søylene ble frosset mens de resterende ble satt på kjølerom. Så ble søylene utsatt for gjentagende vanninger som ble etterfulgt av frysing/kjøling

Resultatene av søyleforsøket viste at opptil 5000 ganger mer plantevernmidler ble transportert ut av de frosne søylene enn fra de ikke-frosne søylene.

– Vi målte høye konsentrasjoner av plantevernmidler fra frosne jordsøyler raskt etter starten av en nedbør- og tineepisode. Dette indikerer at den foretrukne transportveien er gjennom åpne makroporer som markganger eller rotganger i jorda, forklarer Holten.

I fremtiden kan klimaendringene føre til mer frysing og tining gjennom en vinter, samt lenger vekstsesong.

– Lenger sprøytesesong og hyppigere behandlinger er sannsynlig i fremtiden. I teorien kan vi da få mer forurensing av overflatevann og grunnvann.

 

Formål

Undersøke hvordan frysing og tining av jord påvirker vanntransport og utlekking av plantevernmidler

Samarbeid: Doktorgradstudien var en del av SMARTCROP-prosjektet

Finasiering: Norges forskningsråd