Hopp til hovedinnholdet

Første biofilter på vaskeplass

24-35-ef-20170509-113859

Foto: Erling Fløistad

Bernt Snapa tar et nytt grep om problemet med plantevernmidler på avveie. Han blir den første bonden i landet som installerer biofilter på vaskeplassen for åkersprøyta.

Bernt Snapa driver 360 daa, hvorav 120 daa med potet i Grue i Hedmark. Gården ligger på sandavsetninger langs Glåma, i et område som er utsatt for utlekking av plantevernmidler til grunnvannet. Nå tar Bernt grep om et av problemene, og blir den første i landet som installerer biofilter på vaskeplassen for åkersprøyta.

– Vi kan ikke risikere å ødelegge grunnvannet og miljøet for generasjonene som kommer etter oss, sier Bernt.

Beregninger fra England viser at i tillegg til utlekking av midler fra behandla åkre, kan opptil 60 prosent av utlekkingen av plantevernmidler fra landbruket komme fra punktutslipp ved fylling og rengjøring av sprøyteutstyr. I Storbritannia er det offentlige krav til vaskeplasser for sprøyteutstyr for å ivareta grunnvannet. Biofilter er et av flere godkjente tiltak, og det gis tilskudd for bygging. I Norge er dette helt valgfritt, men Bernt Snapa bygger den første fylle- og vaskeplassen med oppsamling av vann og eget biofilter. Under den nye plassen samles all avrenning opp i et rørsystem.

Etter mange års intensivt jordbruk i dette området, ble kvaliteten på grunnvannet undersøkt i 1998. Rapportene viste at ikke alt sto bra til. I brønnvann ble det funnet rester av flere plantevernmidler. Forsker Ole Martin Eklo fra NIBIO forteller om godt samarbeid med grunneierne i området. En serie prosjekter har fulgt etter den første prøvetakinga fra brønnene i Grue. Fra forsøk, jordsmonnkart og datasimulering har NIBIO produsert risikokart som viser fare for utlekking av plantevernmidler. I Grue er det rød sone for flere midler.

Ole Martin Eklo vil følge med og ta jevnlige prøver fra filteret gjennom sesongen, for å se at systemet virker slik det skal.

 

KONTAKTPERSON

Formål

Redusert risiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler

Samarbeid: Grue kommune

Finansiering: Landbruksdirektoratet med midler fra «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

KONTAKTPERSON