Hopp til hovedinnholdet

Dødelig skogssykdom sprer seg langs elvene

15-34-dødelig sykdom

Foto: Erling Fløistad

Den sopplignende organismen Phytophthora har allerede tatt livet av et stort antall trær langs norske elver. Forskere frykter at dette bare er begynnelsen.

I 2012 ble Phytophthora påvist på døende oretrær langs Årungen i Akershus fylke. 

I Norge har vi de siste 15 årene registrert funn av minst ti ulike Phytophthora-arter i tilknytning til symptomer på trær og busker i grøntanlegg og naturområder. I tillegg har vi funnet flere arter i jord og vann.

– Vi har observert en rekke syke og døde trær blant annet langs Glomma, Drammenselva, Numedalslågen, Akerselva og Nidelva. Det er gråoren som er hardest rammet, men også andre trearter blir angrepet. Vi har for eksempel sett angrep på bøkeskog i Larvik, sier Venche Talgø, forsker på plantesjukdommer ved NIBIO.

I Larvik er det også funnet Phytophthora på ville blåbær. Blåbærlyng er de siste årene blitt hardt angrepet av Phytophthora i Storbritannia, og det er ingen grunn til å tro at ikke noe tilsvarende kan skje her til lands. 

Det er den økende handelen med planter som gjør at sykdomsorganismer som følger med på lasset, raskt flyttes over store avstander og kan havne i nye geografiske områder. 

Phytophthora har blitt introdusert gjennom import av prydplanter. Den infiserer røttene og sprer seg videre gjennom jord og vann. Sykdommen kan ligge latent i selve planten eller i jordklumpen som følger med importen. Norske planteskoler som tar inn halvfabrikata fra inn- eller utland, risikerer dermed å få inn sykdomssmitte både via plantematerialet og jord. 

– Det blir tatt stikkprøver på importerte planter her til lands, men jorda som følger med blir ikke testet, noe som er svært uheldig, sier Gunn Mari Strømeng, som også forsker på soppsykdommer ved NIBIO. 

Urteaktige planter angrepet av Phytophthora kan dø i løpet av få uker. For trær kan det ta mange år fra røttene infiseres. Jordmasser og felte trær utgjør en stor smitterisiko ved flytting til andre områder i forbindelse med veiutbygging og annet anleggsarbeid. 

 

Formål

Informere om tresykdommen Phytophthora

Samarbeid: Europeisk, nordisk og nasjonalt samarbeid

Finansiering: EU, Nordic Forest Research Co-operation Committee (SNS) og Landbruksdirektoratet