Hopp til hovedinnholdet

Tredød Åkersvika – og stadig flere steder i landet

åkersvika-ef-20160831-095622

Foto: Erling Fløistad.

Kartlegging av årsak til tredød i Åkersvika naturreservat avslørte 7 fremmede mikroorganismer, hvorav 2 står på svartelista og 2 er nye arter for Norge.

Sjukdommen skyldes arter innen slekten Phytophthora, en gruppe mikroorganismer som kalles pseudosopp på norsk. De er ikke sopp, men de ligner, og de er plassert i et eget rike.  De danner bevegelige sporer, som spres i vann på samme måte som krepsepesten. I tillegg danner de tykkvegga hvilesporer som kan overleve i jorda i årevis, selv uten vertplanter til stede.

Forskerne Gunn Mari Strømeng og Venche Talgø har kartlagt utbredelsen av sjukdomsorganismer innen slekten Phytophthora i Åkersvika naturreservat. De ønsket å undersøke dette området fordi mange trær, særlig gråor, var i svært dårlig forfatning allerede i 2014. Den som har et øye for trær, kan se problemet fra bilen når en kjører E6 forbi Hamar. Både gråor og andre treslag dør i stort antall i Åkersvika.

 

Ikke bare i Åkersvika

Det samme problemet med døende trær har dukket opp flere steder i landet. Årsaken til denne spredningen av nye organismer er mest sannsynlig smitte som er kommet med importerte planter med jord.

Les mer om funnene i rapporten og den nye framstillingen i NIBIO POP  som er lenket opp nedenfor.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.