Hopp til hovedinnholdet

Smart tobakk

13-Tobakk-ef-20130701-153812

Foto: Erling Fløistad

Genmanipulerte tobakksplanter kan fungere som «grønne fabrikker» der billige vaksiner til mennesker og dyr, miljøvennlig drivstoff og spesialprodukter til industrien blir produsert.

Mulighetene som ligger i genmanipulerte tobakksplanter kan sammenlignes med utviklingen av mobiltelefonen. Dagens smarttelefoner er jo så mye mer enn bare en vanlig telefon. På samme måte kan dagens tobakksplanter bli fremtidens smarttobakk.

Fremdeles er telefonen kjernen i en smarttelefon. På samme måte er det med tobakksplanter.

– En tobakksplante er fremdeles en tobakksplante, men vi kan legge inn ulike snutter av DNA, som kan styre produksjonen av de stoffene vi er ute etter, forteller seniorforsker Liu Clarke

Planteforskerne setter inn DNA eller arvestoff i plantene. DNA-molekyler, for eksempel fra bakerier eller sopp, «programmerer» tobakksplanten til å produsere de stoffene forskerne ønsker. Når tobakksplantene har vokst seg store høstes bladene og de aktuelle stoffene renses ut.

I prinsippet kan denne metoden benyttes til å lage vaksiner mot ulike sykdommer. Både oppdrettsnæringen og skognæringen har også behov for spesialprodukter som kan produseres i tobakk på en rimelig måte. Det kan for eksempel være egne fiskevaksiner eller enzymer som kan bryte ned tømmer til produksjon av bioetanol. Enzymer er den mest kostbare delen av produksjon av bioetanol, bortsett fra selve råvarene. Hvis vi lykkes med denne forskningen så kan dette være starten på en billigere måte å produsere enzymer på.

Teknologien er den samme, og kan benyttes til å produsere mange ulike produkter. Det er det som er så smart og bærekraftig.

– Dersom man kan bygge enkle veksthus til dyrking av tobakksplanter til produksjon av enzymer, og senere kanskje til fiskevaksine, så er det kjempemuligheter for bønder som vil bo i regionale strøk i Norge, avslutter Liu Clarke.

 

Formål

Benytte eksisterende bioteknologisk kunnskap til å utvikle teknologi for kommersiell produksjon av ulike biologiske produkter som vaksiner og enzymer.

Samarbeid: NMBU, NTNU, Max Planck Institute of plant physiology and molecular biology, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), The Massachusetts Institute of Technology (MIT), Romania Academy of Sciences, John Innes Institute, VTT Technical Research Centre of Finland.

Finansiering: Norges forskningsråd, European Research Area Network (ERA-NET) og EØS Norge-Romania.