100 år med forskning på arktisk landbruk

I 2023 fyller NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i Tromsø 100 år. Forskningsstasjonen for landbruk og utmarksressurser som ligger på Holt på vestsida av Tromsøya, har i alle disse årene vært en viktig kunnskapsleverandør for utviklingen av det nordnorske landbruket. I dag er NIBIO Tromsø en av 15 regionale stasjoner i et av Norges største forskningsinstitutter eid av Landbruks- og matdepartementet.

NIBIOs stasjon i Tromsø, Holt
Foto: Marianne Vileid Uleberg

I løpet av jubileumsåret planlegges det en rekke aktiviteter for ulike målgrupper for å vise frem aktiviteten ved forskningsstasjonen slik den har vært opp gjennom årene og slik den er i dag.

Jubileumshefte

I forbindelse med 100 års jubileet er det laget et jubileumshefte som på en lettfattelig måte tar for seg historien om forskningsstasjonen på Holt fra etableringen i 1923 og frem til i dag (se lenke under "Publikasjoner" nederst på siden).

Kronikker i Nordnorsk debatt

I løpet av jubileumsåret vil det også bli gitt ut en kronikkserie i Nordnorsk debatt som vil belyse en rekke dagsaktuelle temaer innenfor arbeidsfeltet ved stasjonen. Stikkord er bærekraftig matproduksjon, klimaendringer, matsikkerhet og beredskap. Første kronikk publiseres i løpet av april.

Ottar temahefte

I august utgis det 3. Ottarheftet for året. Ottar utgis av UiT Norges arktiske universitetsmuseum.

Denne utgaven vil i sin helhet være fylt med fagartikler knyttet til historien om Holt og de siste års

forskningsaktivitet ved stasjonen.

Fagdag

Fredag 1. september arrangerer vi fagdag. Der gis det et innblikk i stasjonens 100-årige historie, status for stasjonen i dag og ikke minst spennende utdrag fra nyere forskning. Det vil blant annet omhandle følgende tema:

  • Hva skjer i det arktiske landbruket?
  • Nye muligheter for nordnorske jordbær
  • Potet og grønnsaker i nord
  • Nye sorter for et klima i endring
  • Kan vi dyrke korn i nord? Og hva med blomstereng tilpasset nordlige strøk?
  • Utmarka – hva er potensialet og hva skal den brukes til?
  • Reindrift – ei presset næring og hva er løsningene

Du kan melde deg på fagdagen i lenke til venstre på sida.

Jubileumsmiddag

I forlengelsen av fagdagen blir det arrangert jubileumsmiddag med inviterte gjester. Her slår vi på stortromma og feirer oss selv i godt lag med «familie og venner»

Åpen gård

3. september er det mulighet for både store og små å komme på besøk for å feire dagen sammen med oss. Det blir servering, aktiviteter og mulighet til å bli kjent med forskningsaktiviteten på stasjonen. Mat- og landbruksministeren har meldt sin ankomst. Kanskje kommer ordføreren og andre kjente også?

Så snart jubileumsheftet, kronikkene, temaheftet og program for fagdag og åpen gård er ferdige vil lenker til dette bli lagt ut på denne siden. De enkelte aktivitetene vil bli nærmere annonsert i løpet av jubileumsåret – FØLG MED, FØLG MED!

aktivitet tromsø.jpg
Foto: NIBIO

 

Publikasjoner

Sammendrag

Den 10. april 1923 overtok staten gården Holt på Tromsøya, og Forsøksgården Holt ble etablert. Den har seinere skiftet navn flere ganger etter ulike omorganiseringer, og har i dag navnet NIBIO Tromsø (Norsk institutt for bioøkonomi). Gården var og er verdens nordligste forskingsstasjon innen jord- og plantekultur. Den var samtidig en av de første vitenskapelige institusjonene i Tromsø, nest etter Tromsø Museum (1872) og Geofysisk Institutt/Værvarslinga for Nord-Norge (1918–20). Gården Holt ligger landlig til på vestsiden av Tromsøya, men samtidig nært bysentrum og flyplass.