Hopp til hovedinnholdet

VIPS får ny observasjonsapp i 2022

Anette Tjomsland - korn

I 2022 kommer en ny modell for korn i VIPS. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Tidligere i år feiret VIPS 20-års jubileum som leverandør av varsler om planteskadegjørere på nett til norsk landbruk. Varslingstjenesten utvikles stadig videre, både nasjonalt og internasjonalt. I 2022 kommer blant annet en ny observasjonsapp for å registrere skadegjørere.

VIPS (Varsling Innen Planteskadegjørere) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste for integrert bekjempelse av skadedyr og sjukdommer i jord- og hagebruksvekster, utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

I Norge har VIPS levert varsler om en rekke skadegjørere siden 2001, og tjenesten er et viktig tiltak for å sikre bærekraftig bruk av plantevernmidler. I de senere år har VIPS også i økende grad blitt en del av internasjonale plantehelsetjenester, hvor data koordineres og tilpasses til lokale brukerbehov.

For å være et godt verktøy også i framtiden, er imidlertid utvikling og tilpassing nødvendig. I 2022 kommer derfor VIPS med en ny observasjonsapp som skal gjøre det enklere å registrere skadegjørere i felt. Denne er hovedsakelig rettet mot rådgivere i NLR som står for mye av rapporteringen inn i VIPS. Slike data vil blant annet hjelpe forskerne til å se utviklingstrekk over tid og forbedre varslingen.

Berit Norskog på VIPS-seminar i november siri dybdal.jpg
– Innspill om behov er så vesentlig for oss for å kunne lage noe som er av nytteverdi, sier Berit Nordskog, prosjektleder for VIPS ved NIBIO. I november arrangerte NIBIO et VIPS-seminar for inviterte gjester i Vitenparken. Foto: Siri Elise Dybdal

Fantastisk grunnlag

– Det vi har i dag er gull, og gir oss et fantastisk grunnlag. VIPS skal være et lett tilgjengelig verktøy med lav brukerterskel som bønder og rådgivere har tillit til for gjennomføring av integrert plantevern i alle kulturer. Det skal vi jobbe videre med, sier Berit Nordskog, forsker ved NIBIO og prosjektleder for VIPS.

Ifølge Nordskog jobber forskerne kontinuerlig med å utvikle og tilpasse tjenesten slik at den blir enda bedre.

– Ønskelisten til landbruket kommer alltid til å være der, men den blir forhåpentligvis kortere og litt justert etter hvert, sier hun og understreker at det er muliggjort gjennom samarbeid mellom forskere, rådgivere og bønder.

– Innspill om behov er vesentlig for at vi skal kunne lage noe som har nytteverdi. Dessuten har vi en grunnfinansiering fra Staten som gjør at driften vår er trygg. Det gir oss også mulighet til å tenke fremover, sier forskeren.

 

Fremtidens VIPS

Hun påpeker at verden endrer seg, og nye utfordringer vil komme. Men heldigvis har faglig og teknologisk utvikling også positiv innvirkning på hva som er mulig å gjøre med VIPS:

– I fremtiden vil vi få mer ekstremvær og lenger vekstsesong, det kan bli nye skadegjørere, flere generasjoner og større utbredelse av eksisterende skadegjørere, samt nye kulturer som kan dyrkes under norske forhold. Vi har for eksempel modeller som ser på en generasjon av en skadegjører – da må disse modellene testes og utprøves i sammenheng med utviklingen, sier hun.

– Værdata trenger vi også. Vi leverer data fra 80 værstasjoner gjennom LandbruksMeteorologisk Tjeneste (LMT) og flere spesialtilpassede værstasjoner som kan gjøre varslene enda mer presise. Dette gir oss verdifulle data, men Norge er stort land og ikke alle bor like ved en slik stasjon. Vi skal utvikle værtjenestene, blant annet ved at brukere av VIPS kan benytte data fra egen værstasjon, eller at en henter inn data fra andre typer værtjenester, sier hun.

I tillegg kan det internasjonale samarbeidet også dras tilbake til den norske bonden og hjelpe å bygge opp VIPS videre påpeker hun:

– Store internasjonale prosjekter gir oss også grunnlag for større teknologiske løft, sier Nordskog.

 

Ny app i 2022

Våren 2022 skal VIPS lansere en ny primær observasjonsapp for å styrke varslingene.

– Formålet er at det skal bli enklere å gjøre registreringer av skadegjørere i felt. Det kan for eksempel være når en bonde finner en eller annen bladflekksjukdom i korn. I dag må man gå inn på PCen for å registrere dette. Vi vil gjøre det slik at man også kan registrere via telefonen, forteller Tor Einar Skog, seniorrådgiver ved NIBIO. Skog er programvareutvikler og arkitekt for flere av NIBIOs nettjenester inkludert VIPS.

Så langt er det primært landbruksrådgivningen som registrerer observasjoner i tjenesten. Med en slik app kan flere legge inn slike observasjoner, selv om forskerne understreker at informasjonen vil være kvalitetssikret. Det vil gjøre det enklere og føre til mer data.

– Det ene formålet er at slike observasjoner går rett inn i modellene våre. Det andre er at disse kan brukes til kommunikasjon, for eksempel «det er tørrråte i Ringsaker, nå må dere ut å sjekke.» Det tredje er at vi kan legge disse observasjonene ut i kart fortløpende gjennom sesongen. Over tid vil dette gi en oversikt over hvordan en skadegjørere spres.

Dette er gull for NIBIO fordi vi kan analysere og se etter utviklingstrekk som kan hjelpe oss med å forbedre varslingen.

Skog sier at appen er laget med tanke på at den også skal kunne tas i bruk internasjonalt.

– Vi ønsker å ta den med og løfte den ut i landene vi samarbeider med, både land i Afrika og i EU-området.

I 2022 kommer det i tillegg en ny modell for korn, sier Skog.

– Dette er en forbedring av modellen for bladflekksjukdommer i korn, og er en helt ny modell som erstatter en modell vi har brukt i 20 år. Det er også planer om heldekkende kart for tre utvalgte skadegjørere – liten kålflue, gulrotflue og håret engtege. Men dette er noe vi jobber med, avslutter han.

2-9-12.jpg
VIPS_50-110-40_omriss-20aar_v0.3.png
FAKTA OM VIPS

Varsling innen planteskadegjørere er en gratis, nettbasert tjeneste for norske bønder. VIPS er utviklet av Norsk landbruksrådgiving og NIBIO. Rådgivningstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer klimadata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser som brukes i varslingsmodellene.

I 2021 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler, rognebærmøll og gråskimmel i jordbær. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade, bladlus i korn og rapsglansbille i oljevekster, samt meldinger om overvåking av skadegjørere og fagmeldinger.

www.vips-landbruk.no

prøver igjen.jpg
Formålet med den nye appen er at det skal bli enklere å gjøre registreringer av skadegjørere i felt. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.