Hopp til hovedinnholdet

VIPS – nyttig verktøy med nye funksjoner

erfl-20190412-095610-Edit_cropped

Fagkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving, Einar Strand, bonde Svein Bjerke i Kroer i Ås, og prosjektleder for VIPS, Berit Nordskog, NIBIO. Foto: Erling Fløistad.

Gårdbruker Svein Bjerke fra Ås er en ivrig bruker av varslingstjenesten VIPS - Varsling innen planteskadegjørere. Nylig fikk han presentert årets nye funksjoner.

Svein Bjerke driver gården Furumoen i Kroer. Jorda bruker han til frøavl av rødkløver og timotei i rotasjon med korn, i år mest høsthvete og høstsådd rughvete. Totalt driver Bjerke 1150 dekar egen og leid jord. Han føler seg heldig fordi han kan se all den leide jorda fra der han står i tunet på hjemgården.

 

Leiekjører trenger kompetanse

I dag har han besøk av to representanter for VIPS - Varsling innen planteskadegjørere (www.vips-landbruk.no). Dette er prosjektleder i NIBIO, Berit Nordskog og fagkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving, Einar Strand. Med så mye fagkompetanse på tunet går praten lett. Bjerke følger ivrig med i utviklingen på plantehelsefronten. I tillegg til jorda han driver selv, tar Bjerke også leiekjøring. Han både sår, sprøyter og tresker for andre i nabolaget. Dette forplikter.

– Når folk setter bort sprøyting, da skjer det et eller annet med dem, sånn psykologisk, forteller Bjerke. Om jeg spør dem hva de har funnet og hva de skal sprøyte mot svarer de ofte: «Det har du så god greie på, så det finner du ut av.» Da er VIPS et godt hjelpeverktøy.

 

VIPS-ugras er nyttig

Av tjenestene i VIPS bruker Svein oftest VIPS-ugras, verktøyet der han kan legge inn data for hvilke ugras han har i åkeren, mengder av hvert slag, og andre data om kulturen. Med dette som grunnlag får han ut flere forslag til blandinger av preparater. Tjenesten regner også ut kostnad per dekar av hver blanding, økonomisk tiltaksbehov og forventa effekt på hver ugrasart. Denne informasjonen er viktig for å velge rett tiltak, med konsekvenser både for økonomi og miljø.

Bjerke blir ivrig og har flere ønsker til justeringer i verktøyet. Berit Nordskog kan forsikre om at VIPS videreutvikles kontinuerlig, og er glad for alle tilbakemeldinger. Neste år vil verktøyet for ugras i korn erstattes av en ny og forbedra utgave. Fagkoordinator Einar Strand skynder seg imidlertid å påpeke at uansett hvor langt VIPS utvikles, er det ett av flere verktøy som brukes i et integrert plantevern. Det er bonden som må kombinere informasjonen og vurdere resultatene ut fra erfaring og det som skjer i åkeren.

 

Ny tjeneste i VIPS

Når prosjektleder Berit Nordskog først er ute på jordet hos en bruker av systemet ønsker hun å fortelle om årets nyheter i VIPS. Årets første nyhet er en ny kartløsning for visning av observasjoner av skadegjørere. I kartet på forsiden til VIPS kan du nå velge mellom vanlig visning med beregnede varsler for angrep av sjukdommer og skadedyr i ni ulike kulturer, eller du kan velge å se registrerte observasjoner av skadegjørere i kartet. Observasjoner i felt utføres og legges inn av rådgivere i NLR, rundt om i landet. Ved å gå inn på undersida for observasjoner kan utviklingen over tid spilles av som en animasjon, enten alle observasjoner, eller utvalgte observasjoner blant 39 kulturer eller 51 ulike skadegjørere. Einar Strand har store forhåpninger til at dette verktøyet vil gjøre bonden bedre forberedt på angrep av for eksempel gulrust i hvete.

– Vi vet at vi kan ha smitte av gulrust innenlands i år, så her kan en følge med på hvordan smitten sprer seg, forteller Strand. Forutsetningen er at rådgiverne er aktive med å legge inn rapporter av skadegjørere de finner i åkeren hos sine medlemmer.

På spørsmål om han er bekymret for gulrust svarer Bjerke: - Jeg har sådd en del rughvete. Det er den fineste åkeren jeg har, direktesådd ‘Tulus’. – Gulrust er ikke lett å finne i åkeren tidlig i et utbrudd, det vet jeg, så VIPS sine observasjoner på kartet kommer jeg til å følge med på utover i sesongen.

erfl-20190412-095759.jpg
Når Einar Strand og Svein Bjerke møtes i åkeren sjekker de telefonen for varsler fra VIPS. Foto: Erling Fløistad.
erfl-20190412-095659-Edit.jpg
Prosjektleder Berit Nordskog, NIBIO er glad for å kunne presentere nye verktøy i VIPS-Landbruk også til denne sesongen. Nytt av året er visning av observasjoner i kartet, med muligheter for filter på skadegjører og kultur. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.