Hopp til hovedinnholdet

Statsråden besøkte NIBIO Tromsø

Erlend Winje_cropped

God stemning da landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte NIBIO og Veterinærinstituttet i Tromsø tidligere denne uken. Her er det stasjonsleder Erlend Winje som presenterer NIBIO Tromsø. Foto: Jo Jorem Aarseth

Landbruks- og matminister Sandra Borch har denne uka besøkt hjemfylket Troms og Finnmark. Torsdag tok hun seg også tid til et besøk hos NIBIO og Veterinærinstituttet i Tromsø.

Stasjonsleder Erlend Winje ved NIBIO Tromsø var godt fornøyd med statsrådens besøk i nord:

– Landbruks- og matministeren var opptatt av at grøntproduksjon er en viktig del av matsikkerheten i Nord-Norge, forteller Winje.

- Hun poengterte at landbruket må være en viktig del av nordområdesatsingen, og støttet arbeidet med å få opp produksjonsvolumet i nord. Hun hadde også merket seg at midlene fra LMD er viktige for Senter for arktisk landbruk og NIBIOs øvrige arbeid for det arktiske landbruket.

Til stede under besøket var også administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, Torill Moseng, en representant for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og flere av de ansatte ved begge instituttene.

2022-01-27 Statsråd i Tromsø.jpg
Landbruks- og matminister Sandra Borch på besøk i Tromsø. Foto: Harrieth Lundberg/Veterinærinstituttet

Unike muligheter for samarbeid

I Tromsø er NIBIO og Veterinærinstituttet samlokalisert på Holt sørøst på Tromsøya. De to instituttene arbeider med aktuell forskning knyttet til arktisk landbruk, vilt- og reinhelse, sirkulærøkonomi, samt dyrehelse- og velferd.

– De to instituttene samarbeider på flere områder, ikke minst innen fagområdet reindrift. Samarbeidet styrker begge organisasjonene og ikke minst brukerne og næringene, forteller Winje.

– Forskningen i Tromsø har et nordområdeperspektiv og bidrar til å øke vår innsikt i hvordan blant annet klimaendringer påvirker dyrehelse og spredningen av smittsomme sykdommer, forklarer direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos das Neves.

Forskningen bidrar også til å øke forståelsen for sammenhengen mellom helsetilstanden til miljøet, planter, mennesker og dyr i arktiske strøk.

- De fleste av instituttene som jobber innen Én helse er også representert her i Tromsø, noe som gir en unik mulighet for samarbeid framover, understreker das Neves.

Både NIBIO og Veterinærinstituttet er medlemmer av FRAM-senteret (FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning).

 

Bærekraftig å forebygge

Kunnskapen som Veterinærinstituttet og NIBIO utvikler bidrar til å styrke beredskapen i Norge.

– Det er langt mere bærekraftig å forebygge enn å behandle, sier statsråd Borch, og legger til:

– Med det nye bygget på Holt og gjennom aktivt samarbeid med NIBIO, UiT Norges arktiske universitet og andre kunnskapsmiljøer i Tromsø vil vi sammen styrke arbeidet med Én helse.

Hun understreker at på dette viset vil den gode dyrehelsen, plantehelsen og folkehelsen kunne bevares også for fremtidens generasjoner.

Om NIBIO Tromsø

NIBIO Tromsø er verdens nordligste forskningsstasjon innen jord- og plantekultur.

Stasjonen har 26 ansatte.
 

Viktige aktiviteter ved NIBIO Tromsø::

  • Planteproduksjon i nord (grovfôr, grønnsaker og bær)
  • Plantefysiologi, klimatoleranse, klimatilpasset plantemateriale og produktkvalitet
  • Areal- og ressurskartlegging
  • Utmarksnæring inkludert reindrift
  • Næringsretta FoU og kunnskapsutvikling

fig4-5.jpg
Statsråden poengterte at hun i tillegg til å være landbruks- og matminister, også er reindriftsminister. Hun hadde lagt merke til at NIBIO i nord er en viktig kunnskapsleverandør på fagområdet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
cloudberry-bush-produces-2130046_1920.jpg
Moltebær (Rubus chamaemorus). Foto: Pixabay.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.