Hopp til hovedinnholdet

Rekordmange EU-prosjekter til NIBIO

COLOURBOX4740860

NIBIO har fått tildelt hele åtte prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Samlet har prosjektene en verdi på rundt 3,6 millioner euro. Foto: www.colourbox.com

NIBIO har fått tildelt hele åtte prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. – Det er helt formidabelt, sier NIBIOs forskningsdirektør.

Status nå er at er 8 av 16 innsendte søknader er innvilget. Ytterligere to søknader står på reserveliste. Forskningsdirektør Per Stålnacke forteller at tilslagsraten er aldeles formidabel og langt over hans villeste forventninger. Prosjektene har en samlet ramme på drøyt 3,9 millioner euro.

– Med en tilslagsrate på rundt 19 prosent gjorde NIBIO det godt også i det forrige rammeprogrammet (H2020). Likevel er det både overraskende og veldig oppløftende at vi oppnår dette allerede i første søknadsrunde i et helt nytt rammeprogram, med nye føringer og til dels ny måte å skrive søknader på.

– Vi er åpenbart svært konkurransedyktige og attraktive som partnere. Forskerne våre besitter gode og riktige nettverk som kobler partnere sammen.

Per Stålnacke_ktg.jpg
Forskningsdirektør Per Stålnacke i NIBIO er mer enn fornøyd etter at NIBIO er tildelt hele syv prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Samlet har prosjektene en verdi på rundt 3,6 millioner euro. Foto: Kathrine Torday Gulden

Viktige prosjekter for NIBIO og næringslivet

– EU-prosjektene er viktige for NIBIO. De treffer godt på kunnskapsbehovene til norsk forvaltning og næring, og de har stor overføringsverdi for Norge.

– Vi har også fått med oss norske bedrifter i prosjektene, for eksempel Selvik Bruk AS, Hafenstrom AS og Smartpanel AS. At vi også koordinerer ett av prosjektene er særlig bra. Og moro – siden det er første gang denne prosjektlederen forsøker seg som koordinator i en EU-søknad. Tilslag på første forsøk er jo imponerende.

– Resultatene viser at NIBIO hevder seg svært godt i tøff internasjonal konkurranse, og at vi forstår den europeiske konteksten. 

 

Lykkes bedre internasjonalt enn nasjonalt

– Det er faktisk et lite paradoks at vi ikke gjør det like godt på de nasjonale konkurransearenaene, for eksempel i Norges forskningsråd. Der ligger vi omtrent midt på treet i forhold til tilslagsrater, altså rundt ti prosent. Dette til tross for at vår forskning i utgangspunktet burde treffe godt med tanke på grønn omstilling og andre store, norske samfunnsutfordringer.

– Jeg håper derfor at norske og nordiske problemer og forhold vies oppmerksomhet nå som 12 av 16 porteføljeplaner er under revidering i Norges forskningsråd, avslutter Stålnacke. 

Produktiv skog.jpg
Flere av EU-prosjektene NIBIO fikk tildelt via programmet Horisont Europa dreier seg om skog og skogsressurser. Foto: John Yngvar Larsson
Horisont Europa

Horisont Europa er et syvårig rammeprogram for finansiering av vitenskapelig forskning. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og overtok etter Horisont 2020.

horizoneurope.programme.32.jpg
Prosjektene

Her er prosjektene NIBIO har fått tildelt:

- “Climate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable forestry (CLIMB-FOREST)”

- “Encouraging Farmers towards sustainable farming systems through policy and business Strategies (ENFASYS)”

- “Ecological Solutions for Recovery of Secondary Raw Materials from Post-consumer Fibreboards (EcoReFibre)”

- "Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework. (PathFinder)". NIBIO er koordinator for prosjektet.                       

- “Nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries for the Nordic-Baltic region (NORDBALT-ECOSAFE)"           

- “Revitalisation of European local communities with innovative business models and social innovation in the blue bio-based sector. (BlueRev)"

- “multi-purpoSe Physical-cyber Agri-forest Drones Ecosystem for governance and environmental observation (SPADE)"   

-"Preparing for the ‘Soil Deal for Europe’ Mission (PREPSOIL)"

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.