Hopp til hovedinnholdet

NIBIO kaprer mange EU-prosjekter

horizon2020_gr

Ifølge Forskningsrådets oversikt er NIBIO blant topp ti av norske forskningsinstitusjoner som har dratt i land prosjekter fra EUs åttende rammeprogram, Horisont 2020 (H2020). – Det er helt åpenbart at NIBIO er en attraktiv samarbeidspartner, forteller forskningsdirektør i NIBIO, Per Stålnacke.

Regjeringen har hatt som mål og ambisjon at Norge skal hente tilbake mer forskningsmidler fra EU. Så langt har Norge kapret over to prosent av de konkurranseutsatte midlene fra H2020. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier til forskningsrådet at dette er gode nyheter, ettersom H2020 er den største og viktigste konkurransearenaen for forskning.

 

NIBIO er relevant

På Forskningsrådets liste over norske institusjoners deltagelser i H2020 ligger NIBIO på en tiende plass, med totalt 15 innvilgede prosjekter. Om man går dypere inn i materien, vil en se at de 15 prosjektene samlet omfatter samarbeid med 273 organisasjoner fra 53 forskjellige land, spredt over samtlige kontinenter.

Deltagelsene har en samlet verdi på 6,48 millioner Euro. Hovedtyngden av deltagelser er i programmet «Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy».  Her er NIBIO på delt førsteplass blant de norske organisasjonene, med 11 prosjekter til en verdi av 5,68 millioner Euro.

– Det er svært gledelig at vi har oppnådd såpass mange tilslag på prosjekter i H2020. Det sier noe om oss som attraktiv samarbeidspartner. Man skal heller ikke underslå NIBIOs relevans, gitt den økende vektleggingen i evalueringen av søknadene av «Samfunnseffekter» (impact) i H2020. NIBIO er et anvendt forskningsinstitutt, midt i smørøyet for å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer, fortsetter forskningsdirektøren.Viktig med nettverksbygging

Per Stålnacke understreker også viktigheten av gode og sterke internasjonale nettverk. – Tidligere analyser har vist at deltagelse i et konsortium med sterke partnere er en viktig forutsetning for å få tilslag på EU-søknader.

– At vi i tillegg koordinerer tre prosjekter viser at vi har evnen og tillit hos samarbeidspartnerne våre til å ta ledelsen i svært krevende prosjekter, som et H2020-prosjekt er. NIBIO jobber faglig innenfor et bredt tematisk spekter. Det kan for eksempel illustreres ved titlene på de tre prosjektene NIBIO koordinerer: "Techniques and Technologies for Effective Wood Procurement", "Innovative solutions for increasing efficiency and reducing environmental impacts of future wood supply" og “Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa”.

NIBIO har jobbet lenge med å bygge faglige nettverk. En eksempel i den sammenhengen er det fruktbare samarbeidet med Kina, hvor NIBIOs seniorforsker Jihong Liu Clarke har vært en sentral aktør.

– NIBIOs bånd til Kina er resultat av et langsiktig og bevisst samarbeid. Kina er sterke på forskning og utvikling, og om vi skal ta tak i de store utfordringene rundt matsikkerhet og klimaspørsmål, kan ikke Kina utelukkes, forteller Jihong, og peker spesielt på det store SiEUGreen-prosjektet* som koordineres av NMBU, og hvor NIBIO er den nest tyngste partneren. Jihong initierte dette tverrfaglige samarbeidsprosjektet mellom EU og Kina, og hun nøler ikke med å kalle det en stor suksess. – Langsiktig samarbeid og nettverksbygging gir gevinster, forteller Jihong.

 

* Forskningsprosjektet SiEUGreeen «Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains», ønsker å styrke samarbeidet mellom EU og Kina for å fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer. 

Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og samtidig verdens største av sin type. For perioden 2014-2020 er budsjettet på 77 milliarder Euro (ca. 742,3 mrd. kroner). Programmets målsetning er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem i programmet og har så langt bidratt med rundt 6,5 miliarder Euro. H2020 har hovedinnsats mot tre felter (pilarer): Fremragende forskning, Konkurransedyktig næringsliv og Samfunnsutfordringer. Det er særlig i sistnevnte Norge - og NIBIO - bidrar og har størst utbytte med over 88 prosent av H2020-tilslagene (verdt 5,72 millioner Euro). Pilaren Samfunnsutfordringer er organisert slik at næringslivet, offentlig sektor og forskere jobber sammen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.