Hopp til hovedinnholdet

Populær landbruksteknologidag på Apelsvoll

DSC_9334

Kilter utvikler teknologi som gjør det mulig å sprøyte ugressmiddel bare på ugresset – ikke nytteplanten eller bakken. Ved hjelp av maskinsyn og avansert dyseteknologi skytes sprøytemiddel presist direkte på ugressbladene. Foto: Morten Günther

Landbruket har gjennomgått en rivende teknologisk utvikling de siste tiårene. Stadig utvikles det ny teknologi som har til hensikt å øke lønnsomheten, gjøre hverdagen enklere for bonden og redusere negative konsekvenser for miljø og klima.

Tidligere denne uka fant mer enn 200 interesserte deltagere veien til NIBIO Apelsvoll på Østre Toten og «Teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk».

Redskapshallen var for anledningen gjort om til forelesningssal og her fikk publikum høre spennende innlegg fra både forskere, næringsutøvere og sluttbrukere. Etter lunsj var det lagt til rette for utstillinger og stands, samt praktiske demonstrasjoner av både droner og roboter. Nærmere tjue ulike bedrifter viste frem sine tjenester.

2021-09-21 12.50.50.jpg
Agrointelli demonstrerer såing med roboten "Robotti". Foto: Morten Günther

NIBIO har jobbet med presisjonsjordbruk i tjue år

– Jeg har hatt ambisjoner om å få til en slik dag i flere år, fortalte divisjonsdirektør Audun Korsæth ved åpningen av arrangementet. Av ulike grunner har det ikke latt seg gjøre før nå, men basert på oppslutningen vi har sett håper vi nå at dette kan bli et årvisst arrangement.

– NIBIO har arbeidet med presisjonsjordbruk siden 2001, forteller Kjersti Balke Hveem. Hun leder Senter for Presisjonsjordbruk som ble etablert på Apelsvoll i 2016.

– Vårt mål er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode. 

2021-09-21 09.44.41.jpg
Leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Foto: Morten Günther

Teknologien må komme alle til gode

Bondelagsleder Bjørn Gimming var også opptatt av at teknologien må komme alle til gode. Et viktig satsingsområde fremover vil være grøntnæringa.

– Vi må sørge for at teknologien er tilgjengelig for alle som skal ha sitt virke i jordbruket fremover. Vi må tilpasse teknologien slik at den kan nyttiggjøres i alle bygder, i alle typer produksjoner, i alle landsdeler, og samtidig opprettholde lønnsomhet. Det er ikke sånn at vi kan innføre avansert teknologi bare i områder der det er enkle driftsforhold. Vi må også klare det på bratte vestlandsgårder og på mindre gårder i Nord-Norge.

DSC_9432.jpg
Publikum fikk også lære mer om all den andre forskningen som foregår ved NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther
Senter for presisjonsjordbruk
2021-09-21 13.39.15.jpg
Attila Haugen fra Biodrone demonstrerer sprøyting ved hjelp av drone. Foto: Morten Günther
DSC_9456.jpg
Utstilling av landbruksmaskiner på NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther
2021-09-21 13.30.17.jpg
Guidet av GPS, radar og andre sensorer kan det selvkjørende kjøretøyet til Autoagri arbeide både dag og natt. Foto: Morten Günther
DSC_9342.jpg
Engasjert publikum på teknologidagen. Foto: Morten Günther

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.