Hopp til hovedinnholdet

Rekordstor oppslutning om markdagen på Apelsvoll

mg202108_DSC_8706

Stasjonsleder Mikkel Bakkegard ønsker velkommen til markdagen på Apelsvoll. Foto: Morten Günther

Tidligere denne uka ble den tradisjonelle markdagen ved NIBIO Apelsvoll arrangert med rekordstor deltagelse. Mange spennende tema sto på dagsorden.

– Markdagen på Apelsvoll har en lang historie, forteller stasjonsleder Mikkel Johannes Bakkegard ved NIBIO Apelsvoll. Vi vet ikke akkurat når det startet, men det var sannsynligvis en gang midt på 1980-tallet.

– De siste to årene har vi valgt å arrangere markdagen over to dager. En dag med fokus på korn, protein- og oljevekster og en dag med fokus på grønnsaker, potet, urter og bær. Begge dager har vi gjennomført feltvandringer og foredrag utendørs. Temaene er tilpasset sesongen.

– I utgangspunktet ble denne todelingen gjort av smittevernhensyn, men nå ser det faktisk ut som endringen har kommet for å bli. Spissingen av programmet har ført til enda større interesse blant deltagerne, forteller Bakkegard.

Årets markdager satte ny rekord med 200 påmeldte deltagere, i tillegg til egne ansatte begge dagene.

mg_2021-08-18 10.55.04.jpg
Om lag 250 mennesker deltok på de to markdagene på Apelsvoll tidligere denne uken. Foto: Morten Günther

Viktig å møtes for å diskutere fag

Den viktigste målgruppen for arrangementet er landbruks-rådgivere, forskere og fagfolk innen landbruksforvaltning og landbruksbedrifter.

Markdagene er en viktig arena for faglig oppdatering, men også en sosial møteplass. Behovet for å møtes for å diskutere fag er kanskje ekstra stort nå når vi har lagt bak oss en lang periode med mye sosial nedstenging.

– Markdagen er en fantastisk mulighet til å vise fram den flotte virksomheten vi har i NIBIO, forteller organisasjonsdirektør Randi Hesjedal i NIBIO.

Hun får støtte av administrerende direktør Nils Vagstad:

– Markdagen er også en arena for gode diskusjoner, entusiasme og idéutveksling som kan gi grobunn for videre utvikling innenfor viktige fagområder.

mg_2021-08-18 14.41.20.jpg
Nils Vagstad, administrerende direktør og Randi Hesjedal, organisasjonsdirektør i NIBIO. Foto: Morten Günther

Stort engasjement rundt norsk korndyrking

Høsthvete har større avlingspotensiale enn vårkorn, og er en viktig vekst i norsk landbruk. Den siste vinteren var krevende, med mye utgang av høsthveten. Planteforedler Jon Arne Dieseth fra Graminor fortalte om verdiprøvingsfelt med overvintringsprosent fra 0-100.

Industrien stiller strenge krav til kvaliteten på hveten, og gjør det utfordrende å skaffe sorter som både har god overvintringsevne og tilfredsstillende bakekvalitet. Nøkkelen til suksess er tett samarbeid gjennom hele verdikjeden, slik det er lagt til rette for i prosjektene Mathvete og ProHøst.

Vekstskifte er viktig for å sikre god plantehelse. Forskerne Heidi Udnes Aamot og Annette Folkestad Schøll snakket om sopp og skadegjørere i erter og åkerbønner. Samarbeid over store avstander er nødvendig for å få bukt med enkelte skadegjørere. Det nytter ikke å sprøyte seg ut av alle utfordringer.

2.jpg
Kornforelder Jon Arne Dieseth og Einar Strand, NIBIO/NLR skapte engasjement i diskusjonene rundt ulike aspekter ved høstkornet. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Algeoppblomstring i Mjøsa

Mjøsa dannet et vakkert bakteppe til forsøksfeltene på Apelsvoll også i år. Men alt er ikke like idyllisk i Norges største innsjø. For andre gang siden 2019 opplevde Mjøsa algeoppblomstring midt i den beste badesesongen, og mange kommuner stengte strendene på grunn av blågrønnalger.

NIBIO-forsker Trond Henriksen fortalte om det unike Dyrkingsystemforsøket, som hadde 30-års jubileum i fjor. Henriksen har målinger og resultater som han ønsker å trekke inn i arbeidet med å løse utfordringene som Mjøsa opplever. I tillegg tar forsøket opp en rekke andre dagsaktuelle spørsmål, knyttet til blant annet karbonlagring, lystgassutslipp og mest mulig produksjon av norske proteiner.

mg202108_DSC_8747.jpg
Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen, snakket om muligheter og utfordringer for framtidas grøntnæring. Foto: Morten Günther

Grøntsektoren i Norge er viktigere enn folk tror

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, var en av årets eksterne innledere. Hun snakket om muligheter og utfordringer for den norske grøntnæringa i årene som kommer.

– Grøntsektoren i Norge er viktigere enn folk tror. Den omsetter for 6,5 milliarder kroner i året og står for hele 19 % av primærproduksjonsverdien i det norske landbruket.

– Grøntnæringa har både forbrukerne og trendene med seg. Norskandelen har økt under pandemien og det er potensiale for fortsatt vekst i tiden som kommer.  

– Vi må imidlertid lære oss å møte klimautfordringene vi står overfor. Landbruket må bidra til å redusere utslippene av klimagasser, men vi må også lære oss å dyrke under nye klimatiske forhold. Samtidig må vi opprettholde konkurransekraft overfor andre land.

Morthen understreket viktigheten av det gode samarbeidet mellom næringa og FoU-miljøene, men hun var også utålmodig.

– Teknologi vil være en viktig del av løsningen framover, men utviklingen må gå fortere. Endringene skjer så raskt!

mg202108_DSC_8959.jpg
Nytilsatt stasjonsleder Mikkel Johannes Bakkegard ledet sin første markdag på NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther
mg202108_DSC_8793.jpg
Forsker Kjersti Balke Hveem, leder for Senter for presisjonsjordbruk, presenterte hvordan kunnskap om presisjonsdyrking kan overføres fra korn og gras til radkulturer. Foto: Morten Günther
1.jpg
Forsker Heidi Udnes Aamot orienterer om soppsykdommer i åkerbønner. Foto: Wendy Waalen
mg_2021-08-18 11.24.52.jpg
Forskerne Krzysztof Kusnierek og Tomasz Woznicki presenterte forsøk med dyrking av potet i ulike vekstsubstrat av trefiber. Foto: Morten Günther
mg_2021-08-18 13.28.42.jpg
Forsker Pia Heltoft fortalte om det nye prosjektet «Mer norsk løk». Foto: Morten Günther
mg_2021-08-18 14.05.41.jpg
Forsøksfelt med rødløk. Foto: Morten Günther
mg202108_DSC_8813.jpg
Mjøsa dannet et vakkert bakteppe til forsøksfeltene på Apelsvoll også i år. Men alt er ikke bare idyll i Norges største innsjø. Foto: Morten Günther
mg_2021-08-18 14.06.39.jpg
Forsker Mette Thomsen presenterte forsøk på fangvekster og plantehakk i kulturer som purre, gulrot og brokkoli. Foto: Morten Günther
mg_2021-08-18 14.39.02.jpg
Bærforsker Anita Sønsteby inviterte til tunnelvandring med fokus på solbær, bringebærlangskudd og nye sorter av jordbær og bringebær. Foto: Morten Günther

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.