Hopp til hovedinnholdet

Nyttedyr i juletredyrking

20211209_213106

Det selges ca. 800 000 norske juletrær i løpet av desember. Foto: Erling Fløistad

Også juletrær har sine fiender som av og til angriper og gjør skade. Juletredyrkerne må faktisk beskytte trærne sine mot skadegjørere i minst sju år før de kan selges. Etter jul starter et nytt prosjekt der Norsk Juletre og NIBIO sammen skal finne økologiske tiltak for å kontrollere skadedyr på juletrær.

Flere trender stimulerer til økt bruk av biologisk plantevern, og det er økende bevissthet rundt økologiske juletrær. Som en del av regjeringens satsing på grønn omstilling og økt fokus på menneskeskapt påvirkning på miljøet, er det behov for mer kunnskap om alternative metoder for bekjempelse av planteskadegjørere. Bruk av kjemiske plantevernmidler kan gi negative miljømessige og agronomiske konsekvenser, bl.a. at planteskadegjørere utvikler resistens mot plantevernmidlene.

 

Forskere og juletredyrkere skal samarbeide

I Norge er det rundt 400 juletreprodusenter, 350 av dem er medlem av organisasjonen Norsk Juletre.

Nå skal NIBIO og Norsk Juletre samarbeide for å finne ut hva som må til for å dyrke juletrær økologisk. Slike trær vil være å foretrekke for de som ønsker miljøvennlige juletrær.

NIBIO vil undersøke hvordan nyttedyr, for eksempel gulløyer, kan brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr som ulike lusearter, slik at bruken av kjemiske plantevernmidler kan reduseres eller utelukkes helt.

– Her vil vi kombinere bruken av spesifikke luktstoffer og blomstrende kantsoner som gir mat, beskyttelse og overvintringsplasser for nyttedyr, forteller forsker Anette Sundbye i NIBIO. Prosjektet vil være til nytte for norske juletreprodusenter, forvaltning, rådgivning og forskning innen plantehelse og plantevern.

Prosjektet har som mål å utvikle og dokumentere kunnskap om bekjempelse av skadedyr i norsk juletreproduksjon.

  • Det skal etableres nettverk og samarbeid mellom utvalgte juletreprodusenter og relevante fagmiljøer. Et godt nettverk er viktig for samhandling, kunnskapsformidling og ved spørsmål om like utfordringer. I prosjektet er det plukket ut fem juletreprodusenter som skal bidra med forsøksfelt og som skal få ekstra faglig oppfølging på telefon, epost og ved gårdsbesøk. 
  • Norsk Juletre og NIBIO skal publisere informasjon om regelverk, retningslinjer og preparater som er aktuelle for økologisk juletreproduksjon. Det er mange plantevernmidler som ikke er tillatt, men det er også en del hjemmelagde og konvensjonelle preparater som er godkjent brukt i økologisk produksjon i Norge.
  • Ved bruk av etablerte metoder skal NIBIO undersøke hvilke nyttedyr og skadedyr som finnes i utvalgte juletrefelt gjennom sesongen. Videre er det behov for økt kunnskap om en plantevernstrategi basert på luktstoff, blomstrende kantsoner og insekthoteller, og hvilken funksjon denne strategien kan ha mot skadedyr på juletrær.
Ny temaside om juletrær

Våre forskere har arbeidet med juletrær og treslagene som brukes til juletrær i en årrekke. Nå har vi samlet forskningsresultater, nyheter, tips og råd om juletrær på en egen temaside:

https://nibio.no/tema/skog/juletre

God jul og god lesning.

ef-20140818-093602.jpg
Gulløyer er viktige nyttedyr på juletrær og andre planter. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.