Hopp til hovedinnholdet

Nok regn, eller må jeg vanne?

Hovedbilde-foto-Elisabeth Finne Riley_cropped

Hugh Riley ved LMT-målestasjonen på Kise. Foto: Elisabeth Finne Riley

Det har vært en lang og tørr vår i store områder øst og sør i landet. Nå har det begynt å regne, men flere åkre er i full utvikling og trenger mye vann. NIBIO lanserer en ny vanningskalkulator som tar mange hensyn, og beregner det faktiske behovet for vanning.

Vannbalansen i jorda bestemmes av mengde nedbør og av fordamping fra jord og planter. Den faktiske fordampingen påvirkes av været, men varierer også med jordas vannlagringsevne og fuktighet, og dessuten av plantenes utviklingstrinn og dybden på røttene. Jordas vannlagringsevne, som varierer med bla. jordtekstur og moldinnhold, avgjør hvor mye av nedbøren som tas vare på før overskuddet renner ut i grøftene.

 

Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT)

NIBIO driver et nettverk av over 80 meteorologiske målestasjoner fordelt rundt i landets viktigste jord- og hagebruksdistrikter. LMT har som hovedoppgave å skaffe meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord- og hagebruksdistrikt i landet. Målingene brukes blant annet i VIPS-landbruk. I mange år har nedbør- og temperaturmålinger blitt presentert i tjenesten «Vanningsinformasjon» i VIPS som «Potensiell fordamping» uavhengig av jord og plantedekke.

 

Beregning av vanningsbalanse

– «Potensiell fordamping» er imidlertid ikke det samme som den reelle fordampingen fra enhver åker, forklarer forsker i NIBIO, Hugh Riley. Den reelle fordampingen er alltid noe lavere enn den potensielle, fortsetter han.

I samarbeid med kollegene Annbjørg Øverli Kristoffersen og Brita Linnestad har Riley nå utvikla neste generasjon verktøy for å holde regnskap med vanningsbehov i åkeren. I den nye tjenesten «Beregning av vannbalanse» kalkuleres behovet for vanning ut fra målt nedbør og beregnet fordamping fra kulturen på hvert skifte separat. Det tas hensyn til vekstens utviklingsstadium og jordas vannlagringskapasitet. Hensikten er at brukeren kan følge med på vanntilstanden i jorda på hvert skifte på sin egen gård. Dette vil være et viktig hjelpemiddel for å bestemme behovet for vanning.

– Ved sesongstart velger brukeren værstasjon og legger inn vekst, jordtype og spiredato for egne skifter, forklarer Riley. Underveis i sesongen noteres dato og mengde vanning på de ulike skiftene. Vanningskalkulatoren beregner da vannstatus på hvert enkelt skifte og gir en vurdering av vanningsbehovet. I tillegg oppgis et estimat for neste dag, basert på nedbørsprognose for valgt LMT-målestasjon. Hvis man måler mer nedbør på egen gård enn det som er målt på nærmeste målestasjon, kan man legge inn differansen som vanning.

erfl-20200420-131409.jpg
Brita Linnestad håndterer data fra hele stasjonsnettet i Landbruksmeteorologisk tjeneste, LMT. Foto: Erling Fløistad

Ulikt vanningsbehov i kulturene

Sammen med oversikten over vannbalansen på de ulike skiftene følger råd om behovet for vanning i ulike kulturer. – Behovene varierer gjennom sesongen, presiserer Hugh Riley. Ut fra kulturens behov kan man også spare på vannet. Vanning ved 50 % uttørking sammenlignet med ved 25 % vil doble vanningsintervallet, noe som vil redusere kostnadene, samtidig som det øker muligheten for å dra nytte av eventuell nedbør. Det vil dessuten redusere risikoen for utvasking av nitrogen dersom det regner mye etter vanning.

Den nye kalkulatoren "Beregning av vannbalanse" er utvikla med midler fra Landbruksdirektoratet.

Du finner tjenesten på: lmt.nibio.no under «Tjenester» og på www.vips-landbruk.no.

2-9-12.jpg
ef-20080611-221225.jpg
I potet kan riktig vanning være avgjørende både for avling og kvalitet. Foto: Erling Fløistad
erfl-20180518-134957-2.jpg
I korn kan vanning være viktig i juni og fram til midt i juli, særlig på tørkesvak jord. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.